HP LaserJet P2035 Printer series - Thông số kỹ thuật

background image

Thông số kỹ thuật

Các đặc điểm kỹ thuật về hình thể

Lượng điện tiêu thụ và độ ồn

Môi trường sử dụng

VIWW

123