HP LaserJet P2035 Printer series - Thông báo cảnh báo tình trạng

background image

Thông báo cảnh báo tình trạng

Các thông báo cảnh báo tình trạng xuất hiện trên màn hình máy tính khi sản phẩm có những vấn đề
nhất định. Sử dụng thông tin trong bảng sau đây để khắc phục các vấn đề này.

Thông báo cảnh báo

Mô tả

Hành động được đề xuất

10.XXXX Lỗi bộ nhớ nguồn cung cấp

E-label cho hộp mực không thể đọc được
hoặc không có.

Lắp lại hộp mực in.

Tắt và sau đó bật sản phẩm.

Nếu vấn đề không được khắc phục, hãy
thay hộp mực.

52.0 Lỗi Máy quét

Đã xuất hiện một lỗi nội bộ.

Tắt nguồn bằng cách sử dụng công tắc
nguồn, chờ ít nhất 30 giây, và sau đó bật lại
nguồn và chờ cho sản phẩm khởi chạy.

Nếu bạn đang sử dụng một thiết bị chống đột
biến điện, hãy tháo thiết bị này ra. Cắm sản
phẩm trực tiếp vào ổ điện. Sử dụng công tắc
nguồn để bật sản phẩm.

Nếu thông báo này vẫn lặp lại, hãy liên hệ với
bộ phận hỗ trợ của HP. Xem

Hỗ trợ khách

hàng thuộc trang 121

.

Chọn nhầm Máy in

Động cơ in không cuốn được mẩu giấy.

Hãy nạp lại giấy vào khay tiếp giấy và nhấn
nút

Bắt đầu

để tiếp tục lệnh in.

Nếu thông báo này vẫn lặp lại, hãy liên hệ với
bộ phận hỗ trợ của HP. Xem

Hỗ trợ khách

hàng thuộc trang 121

.

Chưa Kết nối

Phần mềm của sản phẩm không thể giao tiếp
với sản phẩm.

1.

Đảm bảo rằng sản phẩm đã được bật.

2.

Đảm bảo cáp USB đã được cắm chặt
vào sản phẩm và máy tính.

Đang in

Sản phẩm đang in tài liệu.

Chờ cho in xong.

Đặt mua hộp mực đen

Hộp mực được nhận dạng sắp hết thời gian
sử dụng hữu ích của nó.

Đặt mua hộp mực in mới. Bạn có thể tiếp tục
in bằng hộp mực in hiện thời cho tới khi việc
phân phối lại bột mực không cho ra chất
lượng in có thể chấp nhận được.

Hộp mực đen không phải của HP

Đã lắp một nguồn cung cấp mới, không phải
của HP. Thông báo này sẽ hiển thị cho tới khi
một nguồn cung cấp của HP được lắp hoặc
bạn nhấn nút

Bắt đầu

.

Nếu bạn tin rằng bạn đã mua một nguồn cung
cấp của HP HP, hãy truy cập vào trang Web

www.hp.com/go/anticounterfeit

.

Dịch vụ hoặc sửa chữa yêu cầu do việc sử
dụng nguồn cung cấp không phải của HP sẽ
không nằm trong phạm vi bảo hành của HP.

Để tiếp tục in, nhấn nút nút

Bắt đầu

.

Kẹt giấy tại <location>

(<location> cho biết vùng có giấy bị kẹt)

Sản phẩm phát hiện thấy giấy bị kẹt.

Xử lý kẹt giấy từ vùng được chỉ báo trong
thông báo. Nhiệm vụ này sẽ tiếp tục in. Nếu
không, hãy thử in lại nhiệm vụ này. Xem

Kẹt

giấy thuộc trang 87

.

Nếu thông báo này vẫn lặp lại, hãy liên hệ với
bộ phận hỗ trợ của HP. Xem

Hỗ trợ khách

hàng thuộc trang 121

.

VIWW

Thông báo cảnh báo tình trạng

85

background image

Thông báo cảnh báo

Mô tả

Hành động được đề xuất

Lắp hộp mực đen

Hộp mực chưa lắp hoặc lắp không đúng vào
sản phẩm.

Lắp hộp mực.

Lỗi Bộ Nhiệt Áp 50.x

Sản phẩm gặp phải lỗi với bộ nhiệt áp.

Tắt nguồn bằng cách sử dụng công tắc
nguồn, chờ ít nhất 30 giây, và sau đó bật lại
nguồn và chờ cho sản phẩm khởi chạy.

Nếu lỗi vẫn tiếp tục, hãy tắt sản phẩm, chờ ít
nhất 25 phút, và sau đó bật sản phẩm.

Nếu bạn đang sử dụng một thiết bị chống đột
biến điện, hãy tháo thiết bị này ra. Cắm sản
phẩm trực tiếp vào ổ điện. Sử dụng công tắc
nguồn để bật sản phẩm.

Nếu thông báo này vẫn lặp lại, hãy liên hệ với
bộ phận hỗ trợ của HP. Xem

Hỗ trợ khách

hàng thuộc trang 121

.

Lỗi Giao tiếp Động cơ

Sản phẩm gặp phải một lỗi giao tiếp nội bộ.

Tắt nguồn bằng cách sử dụng công tắc
nguồn, chờ ít nhất 30 giây, và sau đó bật lại
nguồn và chờ cho sản phẩm khởi chạy.

Nếu bạn đang sử dụng một thiết bị chống đột
biến điện, hãy tháo thiết bị này ra. Cắm sản
phẩm trực tiếp vào ổ điện. Sử dụng công tắc
nguồn để bật sản phẩm.

Nếu thông báo này vẫn lặp lại, hãy liên hệ với
bộ phận hỗ trợ của HP. Xem

Hỗ trợ khách

hàng thuộc trang 121

.

Nạp giấy

Khay hết giấy.

Nạp phương tiện in vào khay này.

Nắp mở

Cửa đang mở

Đóng cửa này lại.

Tiếp giấy thủ công

Sản phẩm được đặt ở chế độ tiếp giấy thủ
công.

Nạp đúng loại giấy vào khay này, và sau đó
nhấn nút

Bắt đầu

để xóa thông báo này.

Trang quá phức tạp

Sản phẩm không thể xử lý trang này.

Nhấn nút

Bắt đầu

để tiếp tục in nhiệm vụ này,

nhưng chất lượng bản in ra có thể bị ảnh
hưởng.

86

Chương 10 Giải quyết sự cố

VIWW