HP LaserJet P2035 Printer series - Khay 2

background image

Khay 2

1.

Mở khay ra.

VIWW

Kẹt giấy

91

background image

2.

Cầm giấy bị kẹt bằng cả hai tay và từ từ kéo giấy ra khỏi sản phẩm.

3.

Đóng khay lại.

4.

Nếu không thấy giấy kẹt trong vùng khay này, hãy mở nắp hộp mực in và tháo hộp mực ra, sau
đó kéo bộ dẫn hướng vật liệu in phía trên ra. Cầm giấy bị kẹt bằng cả hai tay và từ từ kéo giấy ra
khỏi sản phẩm.

92

Chương 10 Giải quyết sự cố

VIWW

background image

5.

Lắp lại hộp mực in và đóng nắp hộp mực in lại.