Довідка HP LaserJet P2035 Printer series

background image
background image
background image

Принтер HP LaserJet P2030 Series

Посібник користувача

background image

Авторське право та ліцензія

© 2008 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Заборонено відтворення, адаптація чи
переклад без попереднього письмового
дозволу, окрім випадків, дозволених
згідно законів про авторські права.

Подана у цьому посібнику інформація
може бути змінена без додаткових
повідомлень.

Усі гарантійні зобов'язання щодо товарів
та послуг НР викладено в положеннях
прямої гарантії, яка додається до цих
товарів та послуг. Жодна інформація, що
міститься у цьому документі, не може бути
витлумачена як така, що містить
додаткові гарантійні зобов'язання.
Компанія HP не несе відповідальності за
технічні помилки, пропуски або помилки
редагування, що можуть міститися у
цьому документі.

Номер виробу: CE461-90935

Edition 1, 10/2008

Перелік товарних знаків

Adobe

®

, Acrobat

®

і PostScript

®

є

зареєстрованим товарним знаком Adobe
Systems Incorporated.

Intel® Core™ є товарним знаком
корпорації Intel у США та інших країнах/
регіонах.

Microsoft®, Windows® та Windows®XP є
зареєстрованими у США товарними
знаками корпорації Microsoft Corporation.

Windows Vista™ є зареєстрованим
товарним знаком або товарним знаком
корпорації Microsoft Corporation у
Сполучених Штатах та/або інших країнах/
регіонах.

UNIX

®

є зареєстрованим товарним

знаком The Open Group.

ENERGY STAR і знак ENERGY STAR є
зареєстрованими торговими марками у
США.

background image

Зміст

1 Основні функції виробу

Порівняння виробів ............................................................................................................................. 2

Моделі HP LaserJet P2030 Series ..................................................................................... 2

Характеристики виробу ...................................................................................................................... 3
Огляд виробу ...................................................................................................................................... 4

Вигляд спереду .................................................................................................................. 4
Вигляд ззаду ....................................................................................................................... 4
Порти інтерфейсу ............................................................................................................... 5
Розміщення етикетки із назвою моделі і серійним номером .......................................... 5

2 Панель керування

3 Програмне забезпечення для Windows

Підтримувані операційні системи для Windows ............................................................................. 10
Підтримувані драйвери принтерів для Windows ............................................................................ 11
Пріоритети налаштувань друку ....................................................................................................... 12
Зміна налаштувань драйвера принтера для Windows .................................................................. 13
Видалення програмного забезпечення для Windows .................................................................... 14
Підтримувані службові програми для Windows .............................................................................. 15

Програмне забезпечення сигналів стану ....................................................................... 15

Підтримувані мережеві службові програми для Windows ............................................................. 16

Вбудований веб-сервер ................................................................................................... 16

Програмне забезпечення для інших операційних систем ............................................................. 17

4 Використання виробу з системою Macintosh

Програмне забезпечення для Macintosh ........................................................................................ 20

Підтримувані операційні системи для Macintosh ........................................................... 20
Зміна налаштувань драйвера принтера для Macintosh ................................................ 20
Програмне забезпечення для комп'ютерів Macintosh ................................................... 20

Службова програма HP Printer Utility ............................................................. 20

Запуск службової програми HP Printer Utility ................................ 21

Підтримувані службові програми для Macintosh ........................................................... 21

Вбудований веб-сервер .................................................................................. 21

Використання функцій драйвера принтера Macintosh ................................................................... 22

UKWW

iii

background image

Друк ................................................................................................................................... 22

Створення та використання попередніх налаштувань друку для
Macintosh .......................................................................................................... 22
Зміна розміру документів та друк на папері розміру, встановленого
користувачем ................................................................................................... 22
Друк титульної сторінки ................................................................................... 22
Використання водяних знаків ......................................................................... 23
Друк кількох сторінок на одному аркуші для Macintosh ................................ 23
Друк з обох боків аркуша (двосторонній друк) .............................................. 24
Використання меню Services (Послуги) ......................................................... 24

5 Можливості підключення

З’ єднання USB та паралельне з’ єднання ..................................................................................... 28
Конфігурація мережі ......................................................................................................................... 29

Підтримувані мережеві протоколи .................................................................................. 29
Встановлення пристрою в мережі .................................................................................. 30
Конфігурація виробу в мережі ......................................................................................... 30

Перегляд або зміна мережевих параметрів .................................................. 30
Встановлення або зміна мережевого пароля ............................................... 31
IP-адреса .......................................................................................................... 31

Налаштування швидкості з'єднання .............................................. 31

6 Папір та носії друку

Використання паперу та носіїв ........................................................................................................ 34
Підтримувані розміри паперу та інших носіїв друку ....................................................................... 35
Нестандартні розміри паперу .......................................................................................................... 37
Підтримувані типи паперу та інших носіїв друку ............................................................................ 38
Ємність вхідних і вихідних лотків ..................................................................................................... 39
Вказівки з використання спеціального паперу та носіів ................................................................ 40
Завантаження лотків ........................................................................................................................ 41

Орієнтація паперу під час завантаження лотків ............................................................ 41
Лоток 1 .............................................................................................................................. 41
Лоток 2 .............................................................................................................................. 42

Завантаження паперу розміру A6 .................................................................. 42

Ручна подача .................................................................................................................... 43

Налаштування лотків ....................................................................................................................... 44
Використання параметрів виходу паперу ...................................................................................... 45

Друк із використанням верхнього (стандартного) вихідного відсіку ............................. 45
Друк із використанням прямого тракту подачі паперу (задній вихідний відсік) ........... 45

7 Використання функцій виробу

EconoMode (Економний режим) ...................................................................................................... 48
Безшумний режим ............................................................................................................................ 49

iv

UKWW

background image

8 Завдання друку

Скасування завдання друку ............................................................................................................. 52

Зупинка поточного завдання друку з панелі керування пристрою ............................... 52
Зупинка поточного завдання друку за допомогою програмного забезпечення .......... 52

Використовуйте функції драйвера принтера у Windows ............................................................... 53

Відкриття драйвера принтера ......................................................................................... 53
Використання профілів Quick Set ................................................................................... 53
Налаштування параметрів паперу і якості друку ........................................................... 53
Налаштування ефектів документа ................................................................................. 54
Встановіть параметри завершення роботи з документом ............................................ 54
Отримання інформації про технічну підтримку і стан виробу ....................................... 56
Налаштування розширених можливостей друку ........................................................... 57

9 Керування і техобслуговування виробу

Друк інформаційних сторінок ........................................................................................................... 60

Демонстраційна сторінка ................................................................................................. 60
Сторінка конфігурації ....................................................................................................... 60
Сторінка стану витратних матеріалів ............................................................................. 60

Керування виробом у мережі ........................................................................................................... 61

Вбудований веб-сервер ................................................................................................... 61

Відкривання вбудованого веб-сервера .......................................................... 61
Вкладка Інформація ........................................................................................ 61
Вкладка Settings (Параметри) ........................................................................ 62
Вкладка Networking (Робота в мережі) .......................................................... 62
Посилання ........................................................................................................ 62

Захист вбудованого веб-сервера ................................................................................... 62

Блокування виробу ........................................................................................................................... 63
Керування витратними матеріалами .............................................................................................. 64

Ресурс використання витратних матеріалів .................................................................. 64
Керування картриджем .................................................................................................... 64

Зберігання картриджів ..................................................................................... 64
Використання оригінальних картриджів HP ................................................... 64
Політика компанії HP щодо картриджів сторонніх виробників ..................... 64
Перевірка справжності картриджів ................................................................. 64
гаряча лінія НР та веб-сторінка для повідомлення про підробки ................ 65

Заміна витратних матеріалів та деталей ........................................................................................ 66

Вказівки щодо заміни витратних матеріалів .................................................................. 66
Розподіл тонера ............................................................................................................... 66
Заміна друкуючих картриджів ......................................................................................... 67

Очищення виробу ............................................................................................................................. 69

Очищення області картриджа ......................................................................................... 69
Очищення тракту паперу ................................................................................................. 70
Очищення валика підбору лотка 1 .................................................................................. 71

UKWW

v

background image

Очищення валика підбору лотка 2 .................................................................................. 75

10 Вирішення проблем

Вирішення основних проблем ......................................................................................................... 80

Контрольний список з усунення несправностей ............................................................ 80
Фактори, що впливають на продуктивність пристрою ................................................... 81

Відновлення заводських параметрів ............................................................................................... 82
Комбінації індикаторів стану ............................................................................................................ 83
Повідомлення про стан .................................................................................................................... 89
Застрягання ....................................................................................................................................... 91

Основні причини застрягання ......................................................................................... 91
Місця застрягання ............................................................................................................ 92
Усунення застрягань ........................................................................................................ 92

Внутрішні області ............................................................................................. 93

Область картриджа і шлях проходження паперу ......................... 93

Вхідні лотки ...................................................................................................... 95

Лоток 1 ............................................................................................. 95
Лоток 2 ............................................................................................. 96

Вихідні відсіки .................................................................................................. 97

Вирішення проблем щодо якості друку ........................................................................................... 99

Проблеми із якістю друку, пов'язані з папером ............................................................. 99
Проблеми із якістю друку, пов'язані із середовищем використання виробу ............... 99
Проблеми із якістю друку, пов'язані із виникненням застрягань .................................. 99
Налаштування щільності друку ..................................................................................... 100
Приклади дефектів зображення ................................................................................... 100

Cвітлий чи блідий друк .................................................................................. 100
Цятки тонера .................................................................................................. 100
Непродруковування зображення .................................................................. 101
Вертикальні смуги ......................................................................................... 101
Сірий фон ....................................................................................................... 101
Розмазування тонера .................................................................................... 101
Незакріплений тонер ..................................................................................... 102
Вертикальні повторювані дефекти ............................................................... 102
Викривлені символи ...................................................................................... 102
Перекошування сторінки ............................................................................... 102
Скручування чи хвилястість .......................................................................... 103
Складки чи зминання .................................................................................... 103
Фонове розсіювання тонера ......................................................................... 103

Вирішення проблем, пов'язаних з друком .................................................................................... 104
Вирішення проблем зв'язку ............................................................................................................ 105

Вирішення проблем прямого під'єднання .................................................................... 105
Вирішення проблем мережі ........................................................................................... 105

Вирішення типових проблем, що можуть виникати в системах Windows ................................. 107

vi

UKWW

background image

Вирішення типових проблем, що можуть виникати в системах Macintosh ................................ 108
Усунення проблем у Linux .............................................................................................................. 111

Додаток A Витратні матеріали та комплектуючі

Замовлення частин, аксесуарів та витратних матеріалів ........................................................... 114

Замовлення безпосередньо у HP ................................................................................. 114
Замовлення через провайдерів послуг або підтримки ............................................... 114

Номери частин ................................................................................................................................ 115

Картриджі ........................................................................................................................ 115
Кабелі та інтерфейси ..................................................................................................... 115

Додаток B Обслуговування і технічна підтримка

Положення обмеженої гарантії Hewlett-Packard .......................................................................... 118
Положення обмеженої гарантії на картридж ................................................................................ 120
Ліцензійна угода з кінцевим користувачем ................................................................................... 121
Гарантійне обслуговування і самостійна заміна деталей ........................................................... 124
Підтримка користувачів .................................................................................................................. 125
Угоди про технічне обслуговування HP ........................................................................................ 126

Угоди про обслуговування на території замовника ..................................................... 126

Обслуговування на території замовника наступного дня ........................... 126
Обслуговування на території замовника протягом тижня (масштабне
обслуговування) ............................................................................................ 126

Повторне пакування виробу .......................................................................................... 126
Подовжена гарантія ....................................................................................................... 127

Додаток C Специфікації

Фізичні характеристики .................................................................................................................. 130
Споживання електроенергії та акустична емісія .......................................................................... 131
Робоче середовище ....................................................................................................................... 132

Додаток D Регламентуюча документація

Нормативні положення Федеральної Комісії Зв'язку (FCC) ........................................................ 134
Програма керування впливом пристрою на навколишнє середовище ...................................... 135

Захист довкілля .............................................................................................................. 135
Створення озону ............................................................................................................ 135
Енергоспоживання ......................................................................................................... 135
Споживання тонеру ........................................................................................................ 135
Використання паперу ..................................................................................................... 135
Пластмаси ...................................................................................................................... 135
Витратні матеріали HP LaserJet ................................................................................... 135
Інструкції з повернення і переробки ............................................................................. 136

Сполучені Штати та Пуерто-Ріко .................................................................. 136

UKWW

vii

background image

Повернення кількох елементів (більше, ніж одного
картриджа) ..................................................................................... 136
Повернення одного картриджа .................................................... 136
Відправка ....................................................................................... 136

Повернення ресурсів за межами США ........................................................ 136

Папір ............................................................................................................................... 137
Обмеження матеріалів .................................................................................................. 137
Утилізація зношеного обладнання користувачами у приватних господарствах
країн/регіонів ЄС ............................................................................................................ 137
Специфікації з техніки безпеки матеріалів (MSDS) ..................................................... 137
Отримання докладнішої інформації ............................................................................. 137

Заява про відповідність .................................................................................................................. 138

Заява про відповідність ................................................................................................. 138

Заява про безпеку .......................................................................................................................... 139

Безпека лазерів .............................................................................................................. 139
Нормативні положення декларації про відповідність, Канада .................................... 139
Заява про відповідність стандартам добровільного контрольного комітету з
інтерференції (Японія) ................................................................................................... 139
Заява про кабель живлення (Японія) ........................................................................... 139
Заява про електромагнітні перешкоди (Корея) ........................................................... 139
Заява про лазери, Фінляндія ......................................................................................... 139
Таблиця речовин (Китай) .............................................................................................. 141

Покажчик ......................................................................................................................................................... 143

viii

UKWW

background image

1