HP LaserJet P2035 Printer series - Sık karşılaşılan Macintosh sorunlarını çözme

background image

Sık karşılaşılan Macintosh sorunlarını çözme

NOT:

USB ve IP printing, Desktop Printer Utility ile gerçekleştirilir. Ürün, Chooser içinde görülmez.

Yazıcı sürücüsü Print Center (Baskı Merkezi) içinde listelenmez.

Neden

Çözüm

Ürün yazılımı yüklenmemiş veya hatalı yüklenmiş olabilir.

PPD dosyasının aşağıdaki sabit sürücü klasöründe
bulunduğundan emin olun.
Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/
<dil>.lproj

. Burada <dil> kullandığınız dilin iki harften oluşan dil kodudur.
Gerekirse, yazılımı yeniden yükleyin. Yönergeler için
başlangıç kılavuzuna bakın.

Ürün adı, IP adresi veya Rendezvous ana bilgisayar adı baskı merkezindeki yazıcı listesinde görüntülenmez.

Neden

Çözüm

Ürün hazır olmayabilir.

Kabloların doğru biçimde bağlandığından, ürünün açık
olduğundan ve hazır ışığının yandığından emin olun. Bir USB
veya Ethernet hub üzerinden bağlanıyorsanız, bilgisayara
doğrudan bağlanmayı veya farklı bir bağlantı noktası
kullanmayı deneyin.

Yanlış bağlantı türü seçilmiş olabilir.

Yazıcı ve bilgisayar arasındaki bağlantıya bağlı olarak USB, IP
Printing veya Rendezvous'un seçili olduğundan emin olun.

Ürün adı, IP adresi veya Rendezvous ya da Bonjours ana
bilgisayar adı yanlış.

Bir yapılandırma sayfası yazdırarak IP adresini veya
Rendezvous ana bilgisayar adını kontrol edin. Bkz.

Bilgi

sayfalarını yazdırma sayfa 56

. Yapılandırma sayfasındaki

adın, IP adresinin veya Rendezvous ana bilgisayar adının,
Baskı Merkezi'ndeki ürün adıyla, IP adresiyle veya
Rendezvous ana bilgisayar adıyla eşleştiğinden emin olun.

Arabirim kablosu bozuk veya kalitesi düşük olabilir.

Arabirim kablosunu değiştirin. İyi kaliteli bir kablo kullanmaya
dikkat edin.

Yazıcı sürücüsü seçili ürününüzü Print Center'da (Baskı Merkezi) otomatik olarak ayarlamaz.

Neden

Çözüm

Ürün hazır olmayabilir.

Kabloların doğru biçimde bağlandığından, ürünün açık
olduğundan ve hazır ışığının yandığından emin olun. Bir USB
veya Ethernet hub üzerinden bağlanıyorsanız, bilgisayara
doğrudan bağlanmayı veya farklı bir port kullanmayı deneyin.

Ürün yazılımı yüklenmemiş veya hatalı yüklenmiş olabilir.

PPD dosyasının aşağıdaki sabit sürücü klasöründe
bulunduğundan emin olun:
Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/
<dil>.lproj

. Burada <dil> kullandığınız dilin iki harften oluşan dil kodudur.
Gerekirse, yazılımı yeniden yükleyin. Yönergeler için
başlangıç kılavuzuna bakın.

Ürün hazır olmayabilir.

Kabloların doğru biçimde bağlandığından, ürünün açık
olduğundan ve hazır ışığının yandığından emin olun. Bir USB

104 Bölüm 10 Sorunları giderme

TRWW

background image

Yazıcı sürücüsü seçili ürününüzü Print Center'da (Baskı Merkezi) otomatik olarak ayarlamaz.

Neden

Çözüm

veya Ethernet hub üzerinden bağlanıyorsanız, bilgisayara
doğrudan bağlanmayı veya farklı bir port kullanmayı deneyin.

Arabirim kablosu bozuk veya kalitesi düşük olabilir.

Arabirim kablosunu değiştirin. İyi kaliteli bir kablo kullanmaya
dikkat edin.

Yazdırma işi istediğiniz ürüne gönderilmedi.

Neden

Çözüm

Yazdırma kuyruğu durdurulmuş olabilir.

Yazdırma kuyruğunu yeniden başlatın. Print monitor'u açın
ve Start Jobs'u seçin.

Yanlış ürün adı veya IP adresi kullanılıyor. Adı, IP adresi veya
Rendezvous ya da Bonjour ana bilgisayar adı aynı veya
benzer olan başka bir ürün baskı işinizi almış olabilir.

Bir yapılandırma sayfası yazdırarak IP adresini veya
Rendezvous ana bilgisayar adını kontrol edin. Bkz.

Bilgi

sayfalarını yazdırma sayfa 56

. Yapılandırma sayfasındaki

adın, IP adresinin veya Rendezvous ana bilgisayar adının,
Baskı Merkezi'ndeki ürün adıyla, IP adresiyle veya
Rendezvous ana bilgisayar adıyla eşleştiğinden emin olun.

EPS (Encapsulated PostScript) dosyası doğru yazı tipleriyle basılmıyor.

Neden

Çözüm

Bu sorun bazı programlarda yaşanıyor.

Yazdırmadan önce, EPS dosyasında bulunan yazı
tiplerini ürüne yüklemeyi deneyin.

Dosyayı ikili kodlama yerine ASCII biçiminde gönderin.

Üçüncü taraf USB kartından baskı yapılamıyor.

Neden

Çözüm

Bu hata USB aygıtlarının yazılımı yüklü olmadığında oluşur.

Diğer USB kartlarını eklerken, Apple USB Adapter Card
Support yazılımı gerekebilir. Bu yazılımın en güncel sürümünü
Apple web sitesinden edinebilirsiniz.

Bir USB kablosuyla bağlandığında, sürücü seçildikten sonra ürün Macintosh Baskı Merkezi'nde görüntülenmiyor.

Neden

Çözüm

Bu sorun bir yazılım veya donanım bileşeninden kaynaklanır.

Yazılım sorununu giderme

Macintosh'unuzun USB'yi destekleyip desteklemediğini
denetleyin.

Bu ürünün desteklediği bir Macintosh işletim sistemi
kullandığınızdan emin olun.

Macintosh'unuzda uygun bir Apple USB yazılımı
bulunduğundan emin olun.

TRWW

Sık karşılaşılan Macintosh sorunlarını çözme 105

background image

Bir USB kablosuyla bağlandığında, sürücü seçildikten sonra ürün Macintosh Baskı Merkezi'nde görüntülenmiyor.

Neden

Çözüm

Donanım sorununu giderme

Ürünün açık olup olmadığını denetleyin.

USB kablosunun doğru bağlanıp bağlanmadığını kontrol
edin.

Yüksek hızlı uygun USB kablosunu kullandığınızdan
emin olun.

Zincirden güç çeken çok fazla sayıda USB aygıtı
olmadığından emin olun. Zincirdeki tüm aygıtların
bağlantısını kesin ve kabloyu doğrudan ana
bilgisayardaki USB bağlantı noktasına takın.

Zincirin bir sırasında güç verilmeyen ikiden fazla USB hub
olup olmadığını kontrol edin. Zincirdeki tüm aygıtların
bağlantısını kesin ve kabloyu doğrudan ana
bilgisayardaki USB bağlantı noktasına takın.

NOT:

iMac klavyesi güç verilmeyen bir USB hub'dır.

106 Bölüm 10 Sorunları giderme

TRWW