HP LaserJet P2035 Printer series - Eğri sayfa

background image

Eğri sayfa

Ortamın düzgün şekilde yerleştirildiğinden ve kılavuzların
ortam yığınını fazla sıkı veya gevşek biçimde
tutmadığından emin olun.

Giriş selesi aşırı dolu olabilir.

Ortam türünü ve kalitesini denetleyin.

98

Bölüm 10 Sorunları giderme

TRWW