HP LaserJet P2035 Printer series - Tepsi 1

background image

Tepsi 1

Tepsi 1'e yazıcının önünden erişilir.

Ortam kılavuzları, ortamın yazıcıya düzgün biçimde beslenmesini sağlar ve baskının ortam üzerinde
eğri olmasını önler. Ortamı yüklerken, ortam kılavuzlarını, kullandığınız ortamın genişliğine uyacak
biçimde ayarlayın.

TRWW

Tepsi Yükle

39