HP LaserJet P2035 Printer series - Avrupa Birliği’nde ev kullanıcıları tarafından atık donanım malzemelerinin ortadan kaldırılması

background image

Avrupa Birliği'nde ev kullanıcıları tarafından atık donanım malzemelerinin

ortadan kaldırılması

Ürün veya ambalajındaki bu simge, ürünün diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atık
donanımınızı belirlenmiş bir atık elektrikli ve elektronik donanım toplama merkezine teslim etmek, sizin
sorumluluğunuzdadır. Atık donanımınızın elden çıkarılma sırasında ayrı olarak toplanması ve geri
dönüştürülmesi, doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacak ve insan sağlığına ve çevreye zararlı
olmayacak bir şekilde geri dönüştürülmesini sağlayacaktır. Atık donanımınızı geri dönüştürülmek üzere
teslim edebileceğiniz yerler hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen bulunduğunuz yerdeki belediye
makamlarına, ev atıkları toplama hizmetine veya ürünü satın aldığınız mağazaya başvurun.