HP LaserJet P2035 Printer series - Desteklenen ağ protokolleri

background image

Desteklenen ağ protokolleri

Ürün, TCP/IP ağ protokolünü destekler. Bu, en yaygın olarak kullanılan ve kabul gören ağ protokolüdür.
Pek çok ağ hizmeti bu protokolü kullanır. Bu ürün IPv4'ü ve IPv6'yı da destekler. Aşağıdaki tabloda ürün
tarafından desteklenen ağ hizmetleri/protokolleri listelenmiştir.

Tablo 5-1

Yazdırma

Hizmet adı

Açıklama

port9100 (Doğrudan Mod)

Yazdırma hizmeti

Satır yazıcı arka plan programı (LPD)

Yazdırma hizmeti

Tablo 5-2

Ağda ürün bulma

Hizmet adı

Açıklama

SLP (Hizmet Konumu Protokolü)

Aygıt Keşif Protokolü, ağ aygıtlarını bulmak ve yapılandırmak
için kullanılır. Esas olarak Microsoft tabanlı yazılım programları
tarafından kullanılır.

mDNS (çoklu yayın Etki Alanı Adı Hizmeti - "Rendezvous" veya
"Bonjour" olarak da bilinir)

Aygıt Keşif Protokolü, ağ aygıtlarını bulmak ve yapılandırmak
için kullanılır. Esas olarak Apple Macintosh tabanlı yazılım
programları tarafından kullanılır.

Tablo 5-3

İleti gönderme/alma ve yönetim

Hizmet adı

Açıklama

HTTP (köprü metin aktarım protokolü)

Web tarayıcılarının katıştırılmış Web sunucusuyla iletişim
kurmasına olanak sağlar.

EWS (katıştırılmış Web sunucusu)

Kullanıcının bir Web tarayıcısı aracılığıyla ürünü yönetmesini
sağlar.

SNMP (basit ağ yönetim protokolü)

Ağ programları tarafından ürün yönetimi için kullanılır. SNMP
V1, V2 ve standart MIB-II (Yönetim Bilgi Tabanı) nesneleri
desteklenir.

Tablo 5-4

IP adresleme

Hizmet adı

Açıklama

DHCP (dinamik ana bilgisayar yapılandırma protokolü)

Otomatik IP adresi ataması için. DHCP sunucusu ürüne bir IP
adresi sağlar. Genelde ürünün bir DHCP sunucusundan IP
adresi alması için kullanıcı müdahalesine gerek olmaz.

TRWW

Ağ yapılandırması

27

background image

Hizmet adı

Açıklama

BOOTP (bootstrap protokolü)

Otomatik IP adresi ataması için. BOOTP sunucusu ürüne bir
IP adresi sağlar. Ürünün bir BOOTP sunucusundan IP adresi
alabilmesi için, yöneticinin ürüne ait MAC donanım adresini
ilgili sunucuya girmesi gerekir.

Auto IP

Otomatik IP adresi ataması için. Bir DHCP veya BOOTP
sunucusu yoksa, bu hizmet ürünün benzersiz bir IP adresi
oluşturmasını sağlar.