HP LaserJet P2035 Printer series - Bağlantı hızı ayarı

background image

Bağlantı hızı ayarı

Gerekirse bağlantı hızını ayarlamak için, katıştırılmış Web sunucusundaki sekmesini kullanın.

Bağlantı hızı ayarlarında yapılan yanlış değişiklikler, ürünün diğer ağ aygıtları ile iletişimini engelleyebilir.
Çoğu durumda ürün otomatik modda bırakılmalıdır. Değişiklikler ürünün kapanıp açılmasına neden
olabilir. Değişiklikler yalnızca ürün boşken yapılmalıdır.

TRWW

Ağ yapılandırması

29

background image

30

Bölüm 5 Bağlantı

TRWW

background image

6