HP LaserJet P2035 Printer series - Ağ ayarlarını görüntüleme veya değiştirme

background image

Ağ ayarlarını görüntüleme veya değiştirme

IP yapılandırma ayarlarını görüntülemek veya değiştirmek için katıştırılmış Web sunucusunu
kullanabilirsiniz.

1.

Bir yapılandırma sayfası yazdırın ve IP adresini bulun.

IPv4 kullanıyorsanız, IP adresi yalnızca rakam içerir. Aşağıdaki biçimdedir:

xx.xx.xx.xxx

IPv6 kullanıyorsanız, IP adresi harf ve rakamlardan oluşan onaltılık bir birleşimdir. Aşağıdaki
biçimdedir:

xxxx::xxx:xxxx:xxxx:xxxx

2.

Katıştırılmış Web sunucusunu açmak için, IP adresini Web tarayıcının adres satırına girin.

3.

Ağ bilgilerini almak için sekmesini tıklatın. Gerektiğinde ayarları değiştirebilirsiniz.

Tablo 5-4

IP adresleme (devam)

28

Bölüm 5 Bağlantı

TRWW