HP LaserJet P2035 Printer series - Baskı kartuşunu değiştirme

background image

Baskı kartuşunu değiştirme

Bir baskı kartuşu kullanım ömrünün sonuna yaklaştığında, yenisini sipariş etmeniz bildirilir. Tonerin
yeniden dağıtılması kabul edilebilir baskı kalitesi sağlamayana kadar mevcut kartuşla yazdırmaya
devam edebilirsiniz.

1.

Düğmeye basarak baskı kartuşu kapağını açın ve baskı kartuşunu çıkarın.

2.

Yeni yazıcı kartuşunu poşetinden çıkarın. Kullanılmış yazıcı kartuşunu geri dönüşüm için poşetine
koyun.

TRWW

Sarf malzemesi ve parça değiştirme

63

background image

3.

Baskı kartuşunu iki yanından tutun ve yavaşça sallayarak tonerin dağılmasını sağlayın.

DİKKAT:

Kapağa veya silindirin yüzeyine dokunmayın.

4.

Kartuşun sol tarafındaki kulakçığı kırılıp serbest kalana kadar bükün. Bant kartuştan tümüyle
çıkana kadar kulakçığı çekin. Kulakçığı ve bandı, geri dönüşüme göndermek üzere baskı kartuşu
kutusuna koyun.

5.

Baskı kartuşunu ürünün içindeki tekerleklerle aynı hizaya getirin, baskı kartuşunu iyice oturacak
şekilde yerleştirin ve baskı kartuşu kapağını kapatın.

6.

Değiştirme işlemi tamamlanmıştır. Kullanılmış yazıcı kartuşunu, yeni kartuşun kutusuna yerleştirin.
Geri dönüşüm yönergeleri için ilişikteki geri dönüşüm kılavuzuna başvurun.

Ek yardım için

www.hp.com/support/ljp2030series

adresini ziyaret edin.

64

Bölüm 9 Ürünü temizleme ve bakımını yapma

TRWW