HP LaserJet P2035 Printer series - HP ürünü olmayan baskı kartuşları hakkındaki HP ilkeleri

background image

HP ürünü olmayan baskı kartuşları hakkındaki HP ilkeleri

Hewlett-Packard Company, ister yeni ister yeniden üretilmiş olsun, HP olmayan baskı kartuşlarının
kullanılmasını önermez.

NOT:

HP ürünü olmayan baskı kartuşlarının neden olduğu hasarlar HP garanti ve servis sözleşmeleri

kapsamında değildir.

Yeni bir HP baskı kartuşu takmak için bkz.

Baskı kartuşunu değiştirme sayfa 63

. Kullanılmış kartuşu

geri dönüşüm programına vermek için, yeni kartuşun içerdiği yönergeleri izleyin.