HP LaserJet P2035 Printer series - Configuration (Yapılandırma) sayfası

background image

Configuration (Yapılandırma) sayfası

Yapılandırma sayfası, yazıcının geçerli ayarlarını ve özelliklerini listeler. Bu sayfa bir günlük durum
raporu da içerir. Bir yapılandırma sayfası yazdırmak için aşağıdakilerden birini yapın:

Yazıcı Hazır ışığı açıkken ve yazdırılan başka iş yokken

Devam

düğmesine basın ve bunu beş

saniye boyunca basılı tutun.

Yazıcı Tercihleri içindeki Hizmetler sekmesinden Yazdırma Bilgileri Sayfası açılır listesinde
uygun seçeneği belirleyin.