HP LaserJet P2035 Printer series - Tepsi 1 kağıt alma silindirini temizleme

background image

Tepsi 1 kağıt alma silindirini temizleme

Ürün Tepsi 1'den kağıt almada sorunla karşılaşıyorsa, buradaki yönergeleri izleyin.

1.

Ürünü kapatın, güç kablosunu çıkarın ve ürünün soğumasını bekleyin.

2.

Düğmeye basarak baskı kartuşu kapağını açın ve baskı kartuşunu çıkarın.

DİKKAT:

Ürünün içindeki siyah sünger aktarma silindirine dokunmayın. Dokunursanız, ürüne

zarar verebilirsiniz.

DİKKAT:

Toner kartuşunun zarar görmesini engellemek için ışığa maruz bırakmayın. Bir kağıtla

üzerini kapatın.

TRWW

Ürünü temizleme

67

background image

3.

Kağıt alma silindirinin kapağını kaldırın.

4.

Kağıt alma silindiri yuvasından çıkana kadar iki siyah tutma ucuna bastırın.

5.

Kağıt alma silindirini üründen çıkarın.

68

Bölüm 9 Ürünü temizleme ve bakımını yapma

TRWW

background image

6.

Tüy bırakmayan bir bezi suya batırın ve silindiri silin.

NOT:

Silindir yüzeyine çıplak parmakla dokunmayın.

7.

Kuru, tüy bırakmayan bir bezle kağıt alma silindirini silerek yumuşamış kiri temizleyin.

8.

Kağıt alma silindirini tamamen kurumaya bırakın.

9.

Üründeki siyah tutma uçlarını kağıt alma silindirindeki çentiklere göre hizalayın ve ardından kağıt
alma silindirini, tutma uçları tık sesi çıkarana kadar kağıt alma silindiri yuvasına bastırın.

TRWW

Ürünü temizleme

69

background image

10.

Kağıt alma silindirinin kapağını kapatın.

11.

Baskı kartuşunu yerine takın ve baskı kartuşu kapağını kapatın.

12.

Güç kablosunu yeniden takın ve ürünü açın.

70

Bölüm 9 Ürünü temizleme ve bakımını yapma

TRWW