HP LaserJet P2035 Printer series - Kağıt yolunu temizleme

background image

Kağıt yolunu temizleme

Çıktılarda toner lekeleri veya noktalar varsa, yazıcı ortam yolunu temizleyin. Bu işlemde ortam yolundaki
tozları ve toneri temizlemek için bir asetat kullanılır. Bond veya kaba kağıt kullanmayın.

NOT:

En iyi sonuç için bir sayfa asetat kullanın. Asetatınız yoksa, pürüzsüz bir yüzeyi olan fotokopi

kağıdı (70 - 90 g/m

2

) kullanabilirsiniz.

1.

Ürünün boşta ve Hazır ışığının yanıyor olduğundan emin olun.

2.

Asetatı Tepsi 1'e yerleştirin.

3.

Bir temizleme sayfası yazdırın.

66

Bölüm 9 Ürünü temizleme ve bakımını yapma

TRWW

background image

Windows

1.

Yazıcı sürücüsünün Özellikler ekranını açın ve Aygıt Ayarları sekmesini
tıklatın. Yönergeler için,

Windows için yazıcı sürücüsü ayarlarını değiştirme

sayfa 13

bölümündeki tablonun üçüncü sütununa bakın.

2.

Temizleme Sayfası alanında, Başlat'ı tıklatın.

Macintosh

1.

HP Printer Utility programını açın. Bkz.

HP Printer Utility'yi açma

sayfa 21

.

2.

Temizleme Sayfası seçeneğini belirleyin ve Tamam düğmesini tıklatın.

NOT:

Temizleme işlemi yaklaşık 2 dakika sürer. Temizleme sayfası, temizlik işlemi sırasında belirli

aralıklarla durur. Temizleme işlemi bitmeden ürünü kapatmayın. Ürünü tam olarak temizleyebilmek için
temizleme işlemini birkaç kez tekrarlamanız gerekebilir.