HP LaserJet P2035 Printer series - Baskı kartuşu alanını temizleme

background image

Baskı kartuşu alanını temizleme

Baskı kartuşu alanını sık sık temizlemeniz gerekmez. Ancak bu alanın temizlenmesi, yazdırılan
sayfaların kalitesini artırabilir.

UYARI!

Yaralanmaları önlemek için, temizlemeden önce ürünü kapatın, güç kablosunu çıkarın ve

soğumasını bekleyin.

1.

Baskı kartuşu kapağını açın ve baskı kartuşunu çıkarın.

DİKKAT:

Ürünün içindeki siyah sünger aktarma silindirine dokunmayın. Dokunursanız, ürüne

zarar verebilirsiniz.

DİKKAT:

Toner kartuşunun zarar görmesini engellemek için ışığa maruz bırakmayın. Bir kağıtla

üzerini kapatın.

2.

Kuru, tüy bırakmayan bir bezle, ortam yolu alanında ve baskı kartuşu boşluğunda bulunan artıkları
silin.

TRWW

Ürünü temizleme

65

background image

3.

Baskı kartuşunu yerine geri takın ve baskı kartuşu kapağını kapatın.

4.

Güç kablosunu yeniden takın ve ürünü açın.