HP LaserJet P2035 Printer series - Services (Servisler) menüsünü kullanma

background image

Services (Servisler) menüsünü kullanma

Ürün ağa bağlıysa, ürün ve sarf malzemesi durum bilgilerini almak için Services (Servisler) menüsünü
kullanın.

1.

File (Dosya) menüsünde Print (Yazdır) seçeneğini tıklatın.

2.

Services (Servisler) menüsünü açın.

3.

Katıştırılmış Web sunucusunu açmak ve bir bakım görevi gerçekleştirmek için aşağıdakileri yapın:

a.

Device Maintenance (Aygıt Bakımı) öğesini seçin.

b.

Açılır listeden bir görev seçin.

c.

Launch'u (Başlat) tıklatın.

4.

Bu aygıtla ilgili çeşitli destek Web sitelerine gitmek için aşağıdakileri yapın:

a.

Services on the Web'i (Web'deki Servisler) seçin.

b.

Internet Services'i (Internet Servisleri) seçtikten sonra açılır listeden bir seçenek belirleyin.

c.

Go! (Git!) öğesini tıklatın.

24

Bölüm 4 Ürünü Macintosh ile birlikte kullanın

TRWW

background image

5