HP LaserJet P2035 Printer series - Macintosh’ta yazdırma ön ayarları oluşturma ve kullanma

background image

Macintosh'ta yazdırma ön ayarları oluşturma ve kullanma

Geçerli yazıcı sürücüsü ayarlarını tekrar kullanmak üzere kaydetmek için yazdırma ön ayarlarını
kullanın.

Yazdırma ön ayarı oluşturma

1.

File (Dosya) menüsünde Print (Yazdır) seçeneğini tıklatın.

2.

Sürücüyü seçin.

3.

Yazdırma ayarlarını seçin.

4.

Presets (Ön Ayarlar) kutusunda, Save As... (Farklı Kaydet...) tıklatın ve ön ayar için bir ad yazın.

5.

OK (Tamam) düğmesini tıklatın.

Yazdırma ön ayarlarını kullanma

1.

File (Dosya) menüsünde Print (Yazdır) seçeneğini tıklatın.

2.

Sürücüyü seçin.

3.

Presets (Ön Ayarlar) kutusunda, kullanmak istediğiniz yazdırma ön ayarını seçin.

NOT:

Yazıcı sürücüsü varsayılan ayarlarını kullanmak için Standard'ı (Standart) seçin.