HP LaserJet P2035 Printer series - Macintosh’ta bir yaprak kağıda birden fazla sayfa yazdırma

background image

Macintosh'ta bir yaprak kağıda birden fazla sayfa yazdırma

Tek bir yaprağa birden çok sayfa yazdırabilirsiniz. Bu özellik, taslak sayfalar yazdırmak için düşük
maliyetli bir yöntem sağlar.

1.

File (Dosya) menüsünde Print (Yazdır) seçeneğini tıklatın.

2.

Sürücüyü seçin.

3.

Layout (Yerleşim) menüsünü açın.

4.

Pages per Sheet (Sayfa/Yaprak) seçeneğinin yanından, her yaprağa yazdırmak istediğiniz sayfa
sayısını seçin (1, 2, 4, 6, 9 veya 16).

5.

Layout Direction'ın (Yerleşim Yönü) yanından, sayfaların kağıt üzerinde yerleşimini ve sırasını
belirleyin.

6.

Borders'ın (Kenarlıklar) yanından, yapraktaki her sayfanın etrafına yazdırılacak kenarlık türünü
seçin.

TRWW

Macintosh yazıcı sürücüsündeki özellikleri kullanma

23