HP LaserJet P2035 Printer series - Kapak sayfası yazdırma

background image

Kapak sayfası yazdırma

Belgeniz için bir bilgi metni içeren ("Gizli" gibi) ayrı bir kapak sayfası yazdırabilirsiniz.

1.

File (Dosya) menüsünde Print (Yazdır) seçeneğini tıklatın.

2.

Sürücüyü seçin.

3.

Cover Page (Kapak Sayfası) menüsünü açın ve kapak sayfasını Before Document (Belgeden
Önce) veya After Document (Belgeden Sonra) yazdırmayı seçin.

4.

Cover Page Type (Kapak Sayfası Türü) menüsünde, kapak sayfasına yazdırılmasını istediğiniz
iletiyi seçin.

22

Bölüm 4 Ürünü Macintosh ile birlikte kullanın

TRWW

background image

NOT:

Boş bir kapak sayfası yazdırmak için Cover Page Type (Kapak Sayfası Türü) olarak

Standard'ı (Standart) seçin.