HP LaserJet P2035 Printer series - Filigran kullanma

background image

Filigran kullanma

Filigran, bir belgenin her sayfasının arka planına yazdırılan bir nottur (örneğin, “Gizli”).

1.

File (Dosya) menüsünde Print (Yazdır) seçeneğini tıklatın.

2.

Watermarks (Filigran) menüsünü açın.

3.

Mode (Mod) seçeneğinin yanında, kullanılacak filigran türünü seçin. Yarı saydam bir ileti yazdırmak
için Watermark'ı (Filigran) seçin. Saydam olmayan bir ileti yazdırmak için Overlay'i (Kaplama)
seçin.

4.

Pages (Sayfalar) seçeneğinin yanında, filigranın tüm sayfalara mı yoksa yalnızca ilk sayfaya mı
yazdırılacağını seçin.

5.

Text (Metin) seçeneğinin yanında, standart iletilerden birini seçin veya Custom'ı (Özel) seçip
kutuya yeni bir ileti yazın.

6.

Kalan ayarların seçeneklerini belirleyin.