HP LaserJet P2035 Printer series - Belgeleri yeniden boyutlandırma veya özel kağıt boyutuna yazdırma

background image

Belgeleri yeniden boyutlandırma veya özel kağıt boyutuna yazdırma

Bir belgeyi farklı kağıt boyutuna sığacak şekilde ölçeklendirebilirsiniz.

1.

File (Dosya) menüsünde Print (Yazdır) seçeneğini tıklatın.

2.

Paper Handling (Kağıt Kullanımı) menüsünü açın.

3.

Destination Paper Size (Hedef Kağıt Boyutu) alanında, Scale to fit paper size'ı (Kağıt Boyutuna
Ölçekle) seçin ve ardından açılı listeden boyutu seçin.

4.

Yalnızca belgeden küçük boyutlu kağıt kullamnak istiyorsanız, Scale down only'yi (Yalnızca küçük
boyutlu) seçin.