HP LaserJet P2035 Printer series - Katıştırılmış Web sunucusu

background image

Katıştırılmış Web sunucusu

Aygıt, aygıt ve ağ etkinlikleri hakkındaki bilgilere erişim olanağı veren katıştırılmış bir Web sunucusuna
sahiptir. Bu bilgiler Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Apple Safari veya Firefox gibi bir
Web tarayıcısında görüntülenir.

Katıştırılmış Web sunucusu aygıtta bulunur. Bir ağ sunucusuna yüklenmez.

Katıştırılmış Web sunucusu, ağa bağlı bir bilgisayarı ve standart Web tarayıcısı olan herkesin
kullanabileceği bir arabirim sağlar. Özel bir yazılım yüklenmez veya yapılandırılmaz, ancak
bilgisayarınızda desteklenen bir Web tarayıcısı olması gerekir. Katıştırılmış Web sunucusuna
erişebilmek için, tarayıcının adres satırına aygıtın IP adresini yazın. (IP adresini bulmak için bir
yapılandırma sayfası yazdırın. Yapılandırma sayfası yazdırma hakkında ek bilgi için bkz.

Bilgi sayfalarını

yazdırma sayfa 56

.)

Katıştırılmış Web sunucusu özelliklerinin ve işlevlerinin kapsamlı açıklaması için bkz.

Katıştırılmış Web

sunucusu sayfa 57

.

TRWW

Macintosh için yazılım

21