HP LaserJet P2035 Printer series Yardım

background image
background image
background image

HP LaserJet P2030 Series Yazıcı

Kullanım Kılavuzu

background image

Telif Hakkı ve Lisans

© 2008 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar
dışında, önceden yazılı izin alınmadan
çoğaltılması, uyarlanması veya çevrilmesi
yasaktır.

Burada yer alan bilgiler önceden haber
verilmeden değiştirilebilir.

HP ürünleri ve servisleriyle ilgili garantiler,
söz konusu ürün ve servislerle birlikte
sunulan açık garanti bildirimlerinde
belirtilmiştir. Buradaki hiçbir husus ek bir
garanti oluşturacak şekilde
yorumlanmamalıdır. HP, teknik veya yazım
hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu
değildir.

Parça numarası: CE461-90934

Edition 1, 10/2008

Ticari Marka Onayları

Adobe

®

, Acrobat

®

ve PostScript

®

, Adobe

Systems Incorporated kuruluşunun ticari
markalarıdır.

Intel® Core™ ABD'de ve diğer ülkelerde/
bölgelerde Intel Corporation'ın ticari
markasıdır.

Microsoft®, Windows® ve Windows®XP,
Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de
tescilli ticari markalarıdır.

Windows Vista™ Microsoft Corporation'ın
ABD ve/veya diğer ülkelerdeki/bölgelerdeki
ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.

UNIX

®

, Open Group kuruluşunun tescilli

ticari markasıdır.

ENERGY STAR ve ENERGY STAR işareti
tescilli ABD markalarıdır.

background image

İçindekiler

1 Temel ürün bilgileri

Ürün karşılaştırma ................................................................................................................................ 2

HP LaserJet P2030 Series modeller .................................................................................... 2

Ürün özellikleri ...................................................................................................................................... 3
Ürünü tanıma ........................................................................................................................................ 4

Önden görünüş .................................................................................................................... 4
Arkadan görünüm ................................................................................................................ 4
Arabirim bağlantı noktaları ................................................................................................... 5
Model ve seri numarası etiketinin konumu .......................................................................... 5

2 Kontrol paneli

3 Windows Yazılımı

Windows için desteklenen işletim sistemleri ....................................................................................... 10
Windows için desteklenen yazıcı sürücüleri ....................................................................................... 11
Yazdırma ayarlarının önceliği ............................................................................................................. 12
Windows için yazıcı sürücüsü ayarlarını değiştirme ........................................................................... 13
Windows yazılımını kaldırma .............................................................................................................. 14
Windows için desteklenen yardımcı programlar ................................................................................. 15

Durum Uyarıları yazılımı .................................................................................................... 15

Windows için desteklenen ağ yardımcı programları ........................................................................... 16

Katıştırılmış Web sunucusu ............................................................................................... 16

Diğer işletim sistemlerine yönelik yazılımlar ....................................................................................... 17

4 Ürünü Macintosh ile birlikte kullanın

Macintosh için yazılım ........................................................................................................................ 20

Macintosh için desteklenen işletim sistemleri .................................................................... 20
Macintosh için yazıcı sürücüsü ayarlarını değiştirme ........................................................ 20
Macintosh bilgisayarları için yazılım .................................................................................. 20

HP Printer Utility ................................................................................................ 20

HP Printer Utility'yi açma .................................................................. 21

Macintosh için desteklenen yardımcı programlar .............................................................. 21

Katıştırılmış Web sunucusu .............................................................................. 21

Macintosh yazıcı sürücüsündeki özellikleri kullanma ......................................................................... 22

TRWW

iii

background image

Yazdırma ........................................................................................................................... 22

Macintosh'ta yazdırma ön ayarları oluşturma ve kullanma ............................... 22
Belgeleri yeniden boyutlandırma veya özel kağıt boyutuna yazdırma .............. 22
Kapak sayfası yazdırma .................................................................................... 22
Filigran kullanma ............................................................................................... 23
Macintosh'ta bir yaprak kağıda birden fazla sayfa yazdırma ............................. 23
Sayfanın her iki yüzüne yazdırma (dupleks baskı) ............................................ 24
Services (Servisler) menüsünü kullanma .......................................................... 24

5 Bağlantı

USB ve paralel bağlantılar .................................................................................................................. 26
Ağ yapılandırması .............................................................................................................................. 27

Desteklenen ağ protokolleri ............................................................................................... 27
Ürünü ağa yükleme ............................................................................................................ 28
Ağ ürününü yapılandırma .................................................................................................. 28

Ağ ayarlarını görüntüleme veya değiştirme ....................................................... 28
Ağ parolasını belirleyin veya değiştirin .............................................................. 29
IP adresi ............................................................................................................ 29

Bağlantı hızı ayarı ............................................................................. 29

6 Kağıt ve yazdırma ortamları

Kağıt ve yazdırma ortamı kullanımını anlama .................................................................................... 32
Desteklenen kağıt ve yazdırma ortamı boyutları ................................................................................ 33
Özel kağıt boyutları ............................................................................................................................ 35
Desteklenen kağıt ve yazdırma ortamı türleri ..................................................................................... 36
Tepsi ve bölme kapasitesi .................................................................................................................. 37
Özel kağıt veya yazdırma ortamı yönergeleri ..................................................................................... 38
Tepsi Yükle ......................................................................................................................................... 39

Tepsiler yüklenirken kağıt yönü ......................................................................................... 39
Tepsi 1 ............................................................................................................................... 39
Tepsi 2 ............................................................................................................................... 40

A6 boyutlu kağıt yerleştirme .............................................................................. 40

El ile besleme .................................................................................................................... 41

Tepsileri yapılandırma ........................................................................................................................ 42
Kağıt çıkış seçeneklerini kullanma .................................................................................................... 43

Üst (standart) çıkış bölmesine yazdırma ........................................................................... 43
Düz kağıt yolundan (arka çıkış) yazdırma ......................................................................... 43

7 Ürün özelliklerini kullanma

EconoMode ........................................................................................................................................ 46
Sessiz mod ......................................................................................................................................... 47

8 Yazdırma görevleri

iv

TRWW

background image

Yazdırma işini iptal etme .................................................................................................................... 50

Kontrol panelinden geçerli yazdırma işini durdurma .......................................................... 50
Geçerli baskı işini yazılım programından durdurma .......................................................... 50

Windows yazıcı sürücüsündeki özellikleri kullanma ........................................................................... 51

Yazıcı sürücüsünü açma ................................................................................................... 51
Hızlı Kümeler kullanma ...................................................................................................... 51
Kağıt ve kalite seçeneklerini ayarlama .............................................................................. 51
Belge etkilerini ayarlama .................................................................................................... 52
Belge son işlem seçeneklerini ayarlayın ............................................................................ 52
Destek ve ürün durumu bilgileri alma ................................................................................ 54
Gelişmiş yazdırma seçeneklerini ayarlama ....................................................................... 54

9 Ürünü temizleme ve bakımını yapma

Bilgi sayfalarını yazdırma ................................................................................................................... 56

Deneme sayfası ................................................................................................................. 56
Configuration (Yapılandırma) sayfası ................................................................................ 56
Sarf Malzemeleri Durumu sayfası ...................................................................................... 56

Ağ ürününü yönetme .......................................................................................................................... 57

Katıştırılmış Web sunucusu ............................................................................................... 57

Katıştırılmış Web sunucusunu açma ................................................................. 57
Bilgi sekmesi ..................................................................................................... 57
Settings (Ayarlar) sekmesi ................................................................................ 58
Networking (Ağ) sekmesi .................................................................................. 58
Bağlantılar ......................................................................................................... 58

Katıştırılmış Web sunucusunun güvenliğini sağlama ........................................................ 58

Ürünü kilitleme .................................................................................................................................... 59
Sarf malzemelerini yönetme ............................................................................................................... 60

Sarf malzemeleri ömrü ....................................................................................................... 60
Baskı kartuşunu yönetme .................................................................................................. 60

Baskı kartuşunu saklama .................................................................................. 60
Orijinal HP baskı kartuşları kullanın .................................................................. 60
HP ürünü olmayan baskı kartuşları hakkındaki HP ilkeleri ................................ 60
Baskı kartuşu kimlik doğrulaması ...................................................................... 60
HP ihbar hattı ve Web sitesi .............................................................................. 60

Sarf malzemesi ve parça değiştirme .................................................................................................. 62

Sarf malzemeleri değiştirme yönergeleri ........................................................................... 62
Toneri eşit şekilde dağıtma ................................................................................................ 62
Baskı kartuşunu değiştirme ............................................................................................... 63

Ürünü temizleme ................................................................................................................................ 65

Baskı kartuşu alanını temizleme ........................................................................................ 65
Kağıt yolunu temizleme ..................................................................................................... 66
Tepsi 1 kağıt alma silindirini temizleme ............................................................................. 67
Tepsi 2 kağıt alma silindirini temizleme ............................................................................. 71

TRWW

v

background image

10 Sorunları giderme

Genel sorunları çözme ....................................................................................................................... 76

Sorun giderme denetim listesi ........................................................................................... 76
Ürünün performansını etkileyen faktörler ........................................................................... 77

Fabrika ayarlarını geri yükleme .......................................................................................................... 78
Durum ışığı düzenleri ......................................................................................................................... 79
Durum uyarısı iletileri .......................................................................................................................... 85
Sıkışmalar .......................................................................................................................................... 87

Sık rastlanan sıkışma nedenleri ......................................................................................... 87
Sıkışma konumları ............................................................................................................. 88
Sıkışmaları giderme ........................................................................................................... 88

İç alanlar ............................................................................................................ 88

Baskı kartuşu alanı ve kağıt yolu ...................................................... 88

Giriş tepsileri ..................................................................................................... 90

Tepsi 1 .............................................................................................. 90
Tepsi 2 .............................................................................................. 91

Çıkış bölmeleri .................................................................................................. 93

Baskı kalitesi sorunlarını giderme ...................................................................................................... 95

Kağıtla ilişkili baskı kalitesi sorunları .................................................................................. 95
Ortamla ilişkili baskı kalitesi sorunları ................................................................................ 95
Sıkışmalarla ilgili baskı kalitesi sorunları ........................................................................... 95
Yazdırma yoğunluğunu ayarlama ...................................................................................... 95
Bozuk görüntü örnekleri ..................................................................................................... 96

Açık veya soluk yazdırma ................................................................................. 96
Toner lekeleri .................................................................................................... 96
Eksiklikler .......................................................................................................... 97
Dikey çizgiler ..................................................................................................... 97
Gri arka plan ...................................................................................................... 97
Toner bulaşması ............................................................................................... 97
Yapışmamış toner ............................................................................................. 98
Yinelenen dikey bozukluklar .............................................................................. 98
Bozuk karakterler .............................................................................................. 98
Eğri sayfa .......................................................................................................... 98
Kıvrılma veya dalgalanma ................................................................................. 99
Kırışma veya katlanmalar .................................................................................. 99
Toner dağılması ................................................................................................ 99

Performans sorunlarını çözme ......................................................................................................... 100
Bağlantı sorunlarını çözme ............................................................................................................... 101

Doğrudan bağlanma sorunlarını çözme ........................................................................... 101
Ağ sorunlarını çözme ....................................................................................................... 101

Yaygın Windows sorunlarını çözme ................................................................................................ 103
Sık karşılaşılan Macintosh sorunlarını çözme .................................................................................. 104
Linux sorunlarını giderme ................................................................................................................. 107

vi

TRWW

background image

Ek A Sarf malzemeleri ve aksesuarlar

Sipariş parçaları, aksesuarlar ve sarf malzemeleri ........................................................................... 110

Doğrudan HP'den sipariş verme ...................................................................................... 110
Servis veya destek sağlayıcıları aracılığıyla sipariş ......................................................... 110

Parça numaraları .............................................................................................................................. 111

Yazıcı kartuşları ............................................................................................................... 111
Kablolar ve arabirimler ..................................................................................................... 111

Ek B Servis ve destek

Hewlett-Packard sınırlı garanti bildirimi ............................................................................................ 114
Baskı kartuşu sınırlı garanti bildirimi ................................................................................................. 115
Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi ..................................................................................................... 116
Müşteri kendi kendine onarım garanti servisi ................................................................................... 118
Müşteri desteği ................................................................................................................................. 119
HP bakım anlaşmaları ...................................................................................................................... 120

Yerinde servis sözleşmeleri ............................................................................................. 120

Ertesi gün yerinde servis ................................................................................. 120
Haftalık (toplu) yerinde servis .......................................................................... 120

Ürünü yeniden paketleme ................................................................................................ 120
Genişletilmiş garanti ........................................................................................................ 120

Ek C Özellikler

Fiziksel özellikler .............................................................................................................................. 122
Güç tüketimi ve akustik yayılımlar .................................................................................................... 123
Çalışma ortamı ................................................................................................................................. 124

Ek D Düzenleme bilgileri

FCC mevzuatı .................................................................................................................................. 126
Çevre korumaya yönelik ürün yönetim programı .............................................................................. 127

Çevreyi koruma ................................................................................................................ 127
Ozon üretimi .................................................................................................................... 127
Enerji tüketimi .................................................................................................................. 127
Toner tüketimi .................................................................................................................. 127
Kağıt kullanımı ................................................................................................................. 127
Plastik Parçalar ................................................................................................................ 127
HP LaserJet baskı sarf malzemeleri ................................................................................ 127
İade ve geri dönüşüm yönergeleri ................................................................................... 128

ABD ve Porto Riko .......................................................................................... 128

Çoklu iadeler (birden fazla kartuş) .................................................. 128
Tek iadeler ...................................................................................... 128
Sevkiyat .......................................................................................... 128

ABD dışındaki iadeler ...................................................................................... 128

Kağıt ................................................................................................................................ 128

TRWW

vii

background image

Malzeme kısıtlamaları ...................................................................................................... 128
Avrupa Birliği'nde ev kullanıcıları tarafından atık donanım malzemelerinin ortadan
kaldırılması ...................................................................................................................... 129
Malzeme Güvenliği Veri Sayfası (MSDS) ........................................................................ 129
Aşağıdakiler dahil ............................................................................................................ 129

Uyumluluk bildirimi ........................................................................................................................... 130

Uyumluluk bildirimi ........................................................................................................... 130

Güvenlik beyanları ............................................................................................................................ 131

Lazer güvenliği ................................................................................................................. 131
Kanada DOC düzenlemeleri ............................................................................................ 131
VCCI beyanı (Japonya) ................................................................................................... 131
Güç kablosu beyanı (Japonya) ........................................................................................ 131
EMI beyanı (Kore) ............................................................................................................ 131
Finlandiya için lazer beyanı ............................................................................................. 131
Malzeme Tablosu (Çin) .................................................................................................... 133

Dizin ................................................................................................................................................................. 135

viii

TRWW

background image

1