HP LaserJet P2035 Printer series - Sporočila z opozorili o stanju

background image

Sporočila z opozorili o stanju

Sporočila z opozorili o stanju se pojavijo na računalnikovem zaslonu, ko se v izdelku pojavijo težave. Z
informacijami v spodnji tabeli lahko odpravite te težave.

Sporočilo z opozorilom

Opis

Priporočljiv ukrep

10.XXXX Supply memory error (Napaka
pomnilnika potrošnega materiala)

E-oznake tiskalne kartuše ni mogoče prebrati
ali manjka.

Ponovno namestite tiskalno kartušo.

Izdelek izklopite in ponovno vklopite.

Če težave ne odpravite, zamenjajte
kartušo.

50.X Fuser error (50.X napaka fiksirne
enote)

V izdelku je prišlo do napake na fiksirni enoti. S stikalom za napajanje izklopite napajanje,

počakajte vsaj 30 sekund in nato vklopite
napajanje ter počakajte, da se izdelek
zažene.

Če težava ni odpravljena, izdelek izklopite,
počakajte vsaj 25 minut in ga ponovno
vklopite.

Če uporabljate prenapetostno zaščito, jo
odstranite. Izdelek priključite neposredno na
stensko vtičnico. Izdelek vklopite s stikalom
za napajanje.

Če sporočila ne uspete odpraviti, se obrnite
na HP-jevo službo za podporo. Oglejte si
razdelek

Podpora za stranke na strani 119

.

52.0 Scanner Error (Napaka skenerja)

Prišlo je do notranje napake.

S stikalom za napajanje izklopite napajanje,
počakajte vsaj 30 sekund in nato vklopite
napajanje ter počakajte, da se izdelek
zažene.

Če uporabljate prenapetostno zaščito, jo
odstranite. Izdelek priključite neposredno na
stensko vtičnico. Izdelek vklopite s stikalom
za napajanje.

Če sporočila ne uspete odpraviti, se obrnite
na HP-jevo službo za podporo. Oglejte si
razdelek

Podpora za stranke na strani 119

.

Door Open (Odprta vratca)

Vrata so odprta.

Zaprite vrata.

Engine communication error
(Komunikacijska napaka naprave)

V izdelku je prišlo do notranje komunikacijske
napake.

S stikalom za napajanje izklopite napajanje,
počakajte vsaj 30 sekund in nato vklopite
napajanje ter počakajte, da se izdelek
zažene.

Če uporabljate prenapetostno zaščito, jo
odstranite. Izdelek priključite neposredno na
stensko vtičnico. Izdelek vklopite s stikalom
za napajanje.

Če sporočila ne uspete odpraviti, se obrnite
na HP-jevo službo za podporo. Oglejte si
razdelek

Podpora za stranke na strani 119

.

Install black cartridge (Namestite črno
kartušo)

Kartuša ni nameščena v izdelku ali pa ni
pravilno nameščena.

Namestite tiskalno kartušo.

SLWW

Sporočila z opozorili o stanju

85

background image

Sporočilo z opozorilom

Opis

Priporočljiv ukrep

Jam in <mesto> (Zastoj na <mesto>)

(<mesto> ponazarja območje, kjer je prišlo do
zastoja)

Izdelek je zaznal zastoj.

Odpravite zastoj na območju, ki je naveden v
sporočilu. Tiskanje opravila bi se moralo
nadaljevati. V nasprotnem primeru poskusite
s ponovnim tiskanjem opravila. Oglejte si
razdelek

Zastoji na strani 87

.

Če sporočila ne uspete odpraviti, se obrnite
na HP-jevo službo za podporo. Oglejte si
razdelek

Podpora za stranke na strani 119

.

Load paper (Naložite papir)

Pladenj je prazen.

V pladenj naložite tiskalni medij.

Manual Feed (Ročno podajanje)

Izdelek je nastavljen na način ročnega
vstavljanja.

Na pladenj naložite ustrezni papir in pritisnite
gumb

Go (Pojdi)

, da izbrišete sporočilo.

Non-HP black cartridge (Črna kartuša
drugega proizvajalca)

Nameščen je nov, neoriginalni potrošni
material. Sporočilo je prikazano, dokler ne
namestite HP-jevega potrošnega materiala
ali pritisnete gumba

Go (Pojdi)

.

Če menite, da ste kupili HP-jev potrošni
material, pojdite na

www.hp.com/go/

anticounterfeit

.

HP-jeva garancija ne krije storitev ali popravil,
ki so potrebna zaradi posledic uporabe
neoriginalnega potrošnega materiala.

Če želite nadaljevati, pritisnite gumb

Go

(Pojdi)

.

Not Connected (Ni povezave)

Programska oprema izdelka ne more
komunicirati s tiskalnikom.

1.

Poskrbite, da bo izdelek vklopljen.

2.

Poskrbite, da bo USB-kabel pravilno
priključen tako v izdelek kot tudi v
računalnik.

Order black cartridge (Naročite črno
kartušo)

Navedena tiskalna kartuša je skoraj prazna.

Naročite novo tiskalno kartušo. S trenutno
tiskalno kartušo lahko nadaljujete tiskanje,
dokler s porazdeljevanjem tonerja ne
dosežete več sprejemljive kakovosti
tiskanja.

Page too complex (Stran je prezahtevna)

Izdelek ne more obdelati strani.

Če želite nadaljevati tiskanje opravila,
pritisnite gumb

Go (Pojdi)

, vendar natis

morda ne bo v skladu s pričakovanji.

Printer mispick (Napačno izbrane strani v
tiskalniku)

Motorček za tiskanje ni pobral papirja.

Znova naložite papir na vhodni pladenj in
pritisnite gumb

Go (Pojdi)

za nadaljevanje

opravila.

Če sporočila ne uspete odpraviti, se obrnite
na HP-jevo službo za podporo. Oglejte si
razdelek

Podpora za stranke na strani 119

.

Printing (Tiskanje)

Izdelek tiska dokument.

Počakajte na konec tiskanja.

86

Poglavje 10 Odpravljanje težav

SLWW