Pomoč HP LaserJet P2035 Printer series

background image
background image
background image

Tiskalnik HP LaserJet P2030 Series

Uporabniški priročnik

background image

Avtorske pravice in licence

© 2008 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Prepovedana je reprodukcija, prilagajanje ali
prevajanje dokumenta brez predhodnega
pisnega dovoljenja, razen v primerih, ki jih
dovoljujejo zakoni o avtorskih pravicah.

Te informacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila.

Garancije za izdelke in storitve podjetja HP
so navedene v garancijskih izjavah, ki so
priložene izdelkom in storitvam. Informacij na
tem mestu ni mogoče razlagati kot dodatne
garancije. HP ni odgovoren za tehnične ali
uredniške napake ali izpuste v tem
dokumentu.

Številka dela: CE461-90930

Edition 1, 10/2008

Zaščitne znamke

Adobe

®

, Acrobat

®

in PostScript

®

so blagovne

znamke podjetja Adobe Systems
Incorporated.

Intel® Core™ je blagovna znamka podjetja
Intel Corporation v ZDA in drugih državah/
regijah.

Microsoft®, Windows® in Windows®XP so v
ZDA registrirane blagovne znamke družbe
Microsoft Corporation.

Windows Vista™ je zaščitena blagovna
znamka ali blagovna znamka podjetja
Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih
državah/regijah.

UNIX

®

je registrirana blagovna znamka

podjetja Open Group.

ENERGY STAR in oznaka ENERGY STAR
sta znamki, registrirani v ZDA.

background image

Kazalo

1 Osnovni podatki o napravi

Primerjava naprav ................................................................................................................................ 2

Modeli HP LaserJet P2030 Series ....................................................................................... 2

Značilnosti naprave .............................................................................................................................. 3
Pregled naprave ................................................................................................................................... 4

Pogled od spredaj ................................................................................................................ 4
Pogled od zadaj ................................................................................................................... 4
Vrata vmesnika .................................................................................................................... 5
Mesto nalepke s številko modela in serijsko številko ........................................................... 5

2 Nadzorna plošča

3 Programska oprema za OS Windows

Podprti operacijski sistemi za program Windows ............................................................................... 10
Podprti gonilniki tiskalnika za Windows .............................................................................................. 11
Prednost pri nastavitvah tiskanja ........................................................................................................ 12
Sprememba nastavitev gonilnika tiskalnika za OS Windows ............................................................. 13
Odstranitev programske opreme za Windows ................................................................................... 14
Podprti pripomočki za program Windows ........................................................................................... 15

Programska oprema za opozorila o stanju ........................................................................ 15

Podprti omrežni pripomočki za Windows ........................................................................................... 16

Vgrajeni spletni strežnik ..................................................................................................... 16

Programska oprema za druge operacijske sisteme ........................................................................... 17

4 Uporaba naprave z računalnikom Macintosh

Programska oprema za OS Macintosh .............................................................................................. 20

Podprti operacijski sistemi za računalnik Macintosh .......................................................... 20
Sprememba nastavitev gonilnika tiskalnika za OS Macintosh ........................................... 20
Programska oprema za računalnike Macintosh ................................................................. 20

HP Printer Utility ................................................................................................ 20

Odpiranje programa HP Printer Utility .............................................. 21

Podprti pripomočki za računalnike Macintosh ................................................................... 21

Vgrajeni spletni strežnik .................................................................................... 21

Uporaba funkcij v gonilniku tiskalnika za računalnike Macintosh ....................................................... 22

SLWW

iii

background image

Tiskanje ............................................................................................................................. 22

Ustvarjanje in uporaba prednastavitev za tiskanje v OS Macintosh ................. 22
Spreminjanje velikosti dokumentov ali tiskanje na običajno velikost
papirja ............................................................................................................... 22
Tiskanje platnic ................................................................................................. 22
Uporaba vodnih žigov ....................................................................................... 23
Tiskanje več strani na en list papirja v OS Macintosh ....................................... 23
Tiskanje na obe strani lista (obojestransko) ...................................................... 24
Uporaba menija Services (Storitve) .................................................................. 24

5 Povezljivost

USB in paralelne povezave ................................................................................................................ 26
Omrežna konfiguracija ....................................................................................................................... 27

Podprti omrežni protokoli ................................................................................................... 27
Namestitev naprave v omrežje .......................................................................................... 28
Konfiguriranje omrežne naprave ........................................................................................ 28

Ogled in spreminjanje omrežnih nastavitev ...................................................... 28
Nastavitev ali spreminjanje omrežnega gesla ................................................... 29
IP-naslov ........................................................................................................... 29

Nastavitev hitrosti povezave ............................................................. 29

6 Papir in tiskalni mediji

Razumevanje uporabe papirja in tiskalnih medijev ............................................................................ 32
Podprte velikosti papirja in tiskalnih medijev ...................................................................................... 33
Velikosti papirja po meri ..................................................................................................................... 35
Podprte vrste papirja in tiskalnih medijev ........................................................................................... 36
Zmogljivost pladnja ............................................................................................................................. 37
Priporočila za poseben papir ali tiskalne medije ................................................................................ 38
Nalaganje na pladnje .......................................................................................................................... 39

Usmerjenost papirja za nalaganje na pladnje .................................................................... 39
Pladenj 1 ............................................................................................................................ 39
Pladenj 2 ............................................................................................................................ 40

Nalaganje papirja velikosti A6 ........................................................................... 40

Ročno podajanje ................................................................................................................ 41

Konfiguracija pladnjev ........................................................................................................................ 42
Uporaba možnosti izhoda papirja ...................................................................................................... 43

Tiskanje na zgornji (standardni) izhodni pladenj ................................................................ 43
Tiskanje na neposredno pot papirja (zadnji izhod) ............................................................ 43

7 Uporaba funkcij izdelka

EconoMode ........................................................................................................................................ 46
Quiet mode (Tihi način) ...................................................................................................................... 47

iv

SLWW

background image

8 Opravila tiskanja

Preklic tiskarskega posla .................................................................................................................... 50

Zaustavitev trenutnega opravila tiskanja z nadzorne plošče ............................................. 50
Zaustavitev trenutnega tiskalnega opravila iz programske opreme ................................... 50

Uporaba funkcij v gonilniku tiskalnika za OS Windows ...................................................................... 51

Odpiranje gonilnika tiskalnika ............................................................................................ 51
Uporaba hitrih nastavitev ................................................................................................... 51
Nastavitev možnosti papirja in kakovosti ........................................................................... 51
Nastavljanje učinkov dokumentov ..................................................................................... 52
Nastavljanje možnosti za zaključno obdelavo dokumenta ................................................. 52
Pridobivanje informacij o podpori in stanju naprave .......................................................... 54
Nastavljanje naprednih možnosti tiskanja .......................................................................... 54

9 Upravljanje in vzdrževanje naprave

Tiskanje strani z informacijami ........................................................................................................... 56

Predstavitvena stran .......................................................................................................... 56
Stran za konfiguracijo ........................................................................................................ 56
Stran s podatki o stanju črnila v tiskalniku ......................................................................... 56

Upravljanje omrežne naprave ............................................................................................................ 57

Vgrajeni spletni strežnik ..................................................................................................... 57

Odpiranje vgrajenega spletnega strežnika ........................................................ 57
Zavihek Information (Informacije) ...................................................................... 57
Kartica Settings (Nastavitve) ............................................................................. 58
Kartica Networking (Omrežja) ........................................................................... 58
Povezave .......................................................................................................... 58

Zaščita vgrajenega spletnega strežnika ............................................................................ 58

Zaklep naprave ................................................................................................................................... 59
Upravljanje s potrošnim materialom ................................................................................................... 60

Trajanje potrošnega materiala ........................................................................................... 60
Upravljanje tiskalne kartuše ............................................................................................... 60

Shranjevanje tiskalnih kartuš ............................................................................ 60
Uporabljajte originalne tiskalne kartuše HP ..................................................... 60
Politika družbe HP za tiskalne kartuše drugih proizvajalcev ............................. 60
Preverjanje pristnosti tiskalne kartuše ............................................................... 60
HP-jeva linija za prevare in spletna stran ......................................................... 60

Menjava potrošnega materiala in delov .............................................................................................. 62

Navodila za zamenjavo potrošnega materiala ................................................................... 62
Ponovna porazdelitev tonerja ............................................................................................ 62
Menjava tiskalne kartuše ................................................................................................... 63

Čiščenje naprave ................................................................................................................................ 65

Čiščenje območja tiskalne kartuše .................................................................................... 65
Čiščenje poti papirja .......................................................................................................... 66
Čiščenje zajemalnega valja pladnja 1 ................................................................................ 67

SLWW

v

background image

Čiščenje zajemalnega valja pladnja 2 ................................................................................ 71

10 Odpravljanje težav

Odpravljanje splošnih težav ............................................................................................................... 76

Kontrolni seznam za odpravljanje težav ............................................................................ 76
Dejavniki, ki vplivajo na delovanje tiskalnika ..................................................................... 77

Obnovitev tovarniških nastavitev ........................................................................................................ 78
Vzorci lučk stanja ............................................................................................................................... 79
Sporočila z opozorili o stanju .............................................................................................................. 85
Zastoji ................................................................................................................................................. 87

Najpogostejši vzroki zastojev ............................................................................................. 87
Mesta zastojev ................................................................................................................... 88
Odpravljanje zastojev ........................................................................................................ 88

Notranja območja .............................................................................................. 88

Območje tiskalne kartuše in pot papirja ............................................ 88

Vhodni pladnji .................................................................................................... 90

Pladenj 1 ........................................................................................... 90
Pladenj 2 ........................................................................................... 91

Izhodni pladnji ................................................................................................... 93

Reševanje težav s kakovostjo tiskanja ............................................................................................... 95

Težave s kakovostjo tiskanja, povezane s papirjem .......................................................... 95
Težave s kakovostjo tiskanja, povezane z okoljem ........................................................... 95
Težave s kakovostjo tiskanja, povezane z zagozdenjem .................................................. 95
Prilagoditev gostote tiskanja .............................................................................................. 95
Primeri popačenja slike ...................................................................................................... 96

Svetlo ali bledo tiskanje ..................................................................................... 96
Drobci barvila .................................................................................................... 96
Manjkajoči deli izpisa ........................................................................................ 97
Navpične črte .................................................................................................... 97
Sivo ozadje ........................................................................................................ 97
Madeži barvila ................................................................................................... 97
Delci barvila ....................................................................................................... 98
Ponavljajoče se navpične napake ..................................................................... 98
Nepravilno oblikovani znaki ............................................................................... 98
Poševno/nesimetrično tiskanje .......................................................................... 98
Zvit ali valovit tiskalni medij ............................................................................... 99
Gube ali pregibi ................................................................................................. 99
Razpršeno barvilo okoli natisnjenih znakov ...................................................... 99

Odpravljanje težav z delovanjem ..................................................................................................... 100
Odpravljanje težav s povezovanjem ................................................................................................. 101

Odpravljanje težav z neposredno povezavo .................................................................... 101
Odpravljanje težav z omrežjem ....................................................................................... 101

Reševanje pogostih težav v OS Windows ....................................................................................... 103

vi

SLWW

background image

Reševanje pogostih težav v OS Macintosh ...................................................................................... 104
Reševanje težav v OS Linux ............................................................................................................ 107

Dodatek A Potrošni material in dodatna oprema

Naročanje delov, pripomočkov in potrebščin .................................................................................... 110

Naročanje neposredno pri HP-ju ..................................................................................... 110
Naročanje pri ponudnikih storitev in podpore .................................................................. 110

Številke delov ................................................................................................................................... 111

Tiskalne kartuše ............................................................................................................... 111
Kabli in vmesniki .............................................................................................................. 111

Dodatek B Storitve in podpora

Izjava družbe Hewlett-Packard o omejeni garanciji .......................................................................... 114
Izjava o omejeni garanciji tiskalnih kartuš ........................................................................................ 115
Licenčna pogodba za končnega uporabnika .................................................................................... 116
Garancijske storitve za popravila s strani stranke ............................................................................ 118
Podpora za stranke .......................................................................................................................... 119
HP-jeve pogodbe o vzdrževanju ...................................................................................................... 120

Pogodbe o servisiranju na mestu .................................................................................... 120

Servis na mestu naslednji dan ........................................................................ 120
Tedenski servis na mestu (za večje število izdelkov) ...................................... 120

Ponovno pakiranje naprave ............................................................................................. 120
Razširjena garancija ........................................................................................................ 120

Dodatek C Specifikacije

Fizične specifikacije .......................................................................................................................... 122
Poraba energije in raven hrupa ........................................................................................................ 123
Delovno okolje .................................................................................................................................. 124

Dodatek D Informacije o predpisih

Predpisi FCC .................................................................................................................................... 126
Okoljevarstveni program za nadzor izdelka ..................................................................................... 127

Zaščita okolja ................................................................................................................... 127
Proizvajanje ozona .......................................................................................................... 127
Poraba energije ............................................................................................................... 127
Poraba tonerja ................................................................................................................. 127
Poraba papirja ................................................................................................................. 127
Plastika ............................................................................................................................ 127
Potrošni material za tiskanje HP LaserJet ....................................................................... 127
Navodila za vračilo in recikliranje ..................................................................................... 128

Združene države in Portoriko .......................................................................... 128

Vračilo več kartuš ........................................................................... 128
Posamezna vračila ......................................................................... 128

SLWW

vii

background image

Pošiljanje ........................................................................................ 128

Program za vračilo drugod po svetu ............................................................... 128

Papir ................................................................................................................................ 128
Omejitve materiala ........................................................................................................... 128
Odlaganje odpadne opreme uporabnikov v gospodinjstvih v Evropski uniji .................... 129
Podatkovni list o varnosti materialov (MSDS) .................................................................. 129
Za dodatne informacije .................................................................................................... 129

Izjava o ustreznosti ........................................................................................................................... 130

Izjava o ustreznosti .......................................................................................................... 130

Izjave o varnosti ............................................................................................................................... 131

Varnost laserja ................................................................................................................. 131
Kanadski predpisi DOC ................................................................................................... 131
Izjava VCCI (Japonska) ................................................................................................... 131
Izjava o napajalnem kablu (Japonska) ............................................................................ 131
Izjava EMI (Koreja) .......................................................................................................... 131
Izjava o laserju za Finsko ................................................................................................ 131
Podatki o snoveh (Kitajska) ............................................................................................. 133

Stvarno kazalo ................................................................................................................................................. 135

viii

SLWW

background image

1