HP LaserJet P2035 Printer series - Tipărirea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie în Macintosh

background image

Tipărirea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie în Macintosh

Puteţi tipări mai multe pagini pe o singură coală de hârtie. Această caracteristică reprezintă o modalitate
eficientă de tipărire a ciornelor.

1.

În meniul File (Fişier), faceţi clic pe Print (Tipărire).

2.

Selectaţi driverul.

3.

Deschideţi meniul Layout (Aspect).

ROWW

Utilizarea funcţiilor din driverul de imprimantă pentru Macintosh

23

background image

4.

În dreptul opţiunii Pages per Sheet (Pagini per coală), selectaţi numărul de pagini de tipărit pe
fiecare coală (1, 2, 4, 6, 9 sau 16).

5.

În dreptul opţiunii Layout Direction (Direcţie machetare), selectaţi ordinea şi plasarea paginilor
pe coala de hârtie.

6.

În dreptul opţiunii Borders (Chenare), selectaţi tipul de chenar care va fi tipărit în jurul fiecărei
pagini de pe coală.