HP LaserJet P2035 Printer series - Redimensionarea documentelor sau tipărirea pe o hârtie cu dimensiuni personalizate

background image

Redimensionarea documentelor sau tipărirea pe o hârtie cu dimensiuni personalizate

Aveţi posibilitatea să scalaţi un document pentru a-l încadra într-o hârtie de dimensiuni diferite.

1.

În meniul File (Fişier), faceţi clic pe Print (Tipărire).

2.

Deschideţi meniul Paper Handling (Manevrare hârtie).

3.

În zona pentru Destination Paper Size (Dimensiuni hârtie destinaţie), selectaţi Scale to fit paper
size
(Redimensionare la dimensiuni hârtie), apoi selectaţi dimensiunile din lista derulantă.

4.

Dacă doriţi să utilizaţi numai hârtie de dimensiuni mai mici decât cele ale documentului, selectaţi
Scale down only (Numai scalare în jos).