HP LaserJet P2035 Printer series - Orientarea hârtiei pentru încărcarea tăvilor

background image

Orientarea hârtiei pentru încărcarea tăvilor

Dacă utilizaţi hârtie care necesită o anumită orientare, încărcaţi-o conform informaţiilor din următorul
tabel.

Tavă

Imprimare pe o singură faţă

Imprimarea plicurilor

Tava 1

Cu faţa în sus

Cu marginea superioară orientată către
produs

Cu faţa plicului în sus

Cu latura dinspre timbru orientată spre
produs

Tava 2

Cu faţa în jos

Marginea superioară în faţa tăvii

Pentru imprimarea plicurilor, folosiţi numai
tava 1.