Ajutor HP LaserJet P2035 Printer series

background image
background image
background image

Imprimantă din seria HP LaserJet P2030

Imprimantă

Ghidul utilizatorului

background image

Drepturi de autor şi licenţă

© 2008 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Reproducerea, adaptarea sau traducerea
fără permisiunea prealabilă în scris sunt
interzise, cu excepţia permisiunilor acordate
prin legile drepturilor de autor.

Informaţiile din acest document pot fi
modificate fără notificare prealabilă.

Singurele garanţii pentru produsele şi
serviciile HP sunt cele stabilite în declaraţiile
exprese de garanţie, care însoţesc aceste
produse şi servicii. Nici o prevedere a
prezentului document nu poate fi interpretată
drept garanţie suplimentară. Compania HP
nu va răspunde pentru nici o omisiune sau
eroare tehnică sau editorială din prezentul
document.

Cod produs: CE461-90927

Edition 1, 10/2008

Menţiuni despre mărcile comerciale

Adobe

®

, Acrobat

®

şi PostScript

®

sunt mărci

comerciale ale Adobe Systems
Incorporated.

Intel® Core™ este marcă comercială a Intel
Corporation în Statele Unite şi alte ţări/
regiuni.

Microsoft®, Windows® şi Windows® XP
sunt mărci comerciale înregistrate ale
Microsoft Corporation în S.U.A.

Windows Vista™ este marcă comercială
înregistrată sau marcă comercială a
Microsoft Corporation în Statele Unite şi/sau
în alte ţări/regiuni.

UNIX

®

este o marcă comercială înregistrată

a The Open Group.

ENERGY STAR şi marca ENERGY STAR
sunt mărci înregistrate în S.U.A.

background image

Cuprins

1 Informaţii elementare despre produs

Comparaţie între produse ..................................................................................................................... 2

Imprimantă din seria HP LaserJet P2030 modele ............................................................... 2

Caracteristici ale produsului ................................................................................................................. 3
Trecerea în revistă a produsului ........................................................................................................... 4

Vedere din faţă .................................................................................................................... 4
Vedere din spate .................................................................................................................. 4
Port-uri de interfaţă .............................................................................................................. 5
Locaţia etichetei cu modelul şi numărul de serie ................................................................. 5

2 Panou de control

3 Software pentru Windows

Sisteme de operare acceptate pentru Windows ................................................................................. 10
Drivere de imprimantă acceptate pentru Windows ............................................................................. 11
Prioritatea setărilor de tipărire ............................................................................................................ 12
Schimbarea setărilor driverului de imprimantă pentru Windows ........................................................ 13
Dezinstalarea software-ului pentru Windows ..................................................................................... 14
Utilitare acceptate pentru Windows .................................................................................................... 15

Software-ul Status Alerts (Alerte de stare) ........................................................................ 15

Utilitare de reţea acceptate pentru Windows ...................................................................................... 16

Serverul Web încorporat .................................................................................................... 16

Software pentru alte sisteme de operare ........................................................................................... 17

4 Utilizarea produsului cu Macintosh

Software pentru Macintosh ................................................................................................................. 20

Sisteme de operare acceptate pentru Macintosh .............................................................. 20
Schimbarea setărilor driverului de imprimantă pentru Macintosh ...................................... 20
Software pentru calculatoare Macintosh ............................................................................ 20

HP Printer Utility ................................................................................................ 20

Deschiderea aplicaţiei HP Printer Utility ........................................... 21

Utilitare acceptate pentru Macintosh ................................................................................. 21

Serverul Web încorporat ................................................................................... 21

Utilizarea funcţiilor din driverul de imprimantă pentru Macintosh ....................................................... 22

ROWW

iii

background image

Imprimarea ......................................................................................................................... 22

Crearea şi utilizarea presetărilor pentru tipărire în Macintosh ........................... 22
Redimensionarea documentelor sau tipărirea pe o hârtie cu dimensiuni
personalizate ..................................................................................................... 22
Tipărirea unei coperţi ........................................................................................ 22
Utilizarea filigranelor .......................................................................................... 23
Tipărirea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie în Macintosh ............. 23
Imprimarea pe ambele feţe ale paginii (imprimarea duplex) ............................. 24
Utilizarea meniului Services (Servicii) ............................................................... 24

5 Conectivitatea

Conexiuni de tip USB şi paralel .......................................................................................................... 28
Configuraţie de tip reţea ..................................................................................................................... 29

Protocoale de reţea acceptate ........................................................................................... 29
Instalarea produsului într-o reţea ....................................................................................... 30
Configurarea produsului în reţea ....................................................................................... 30

Vizualizarea sau modificare setărilor de reţea .................................................. 30
Setarea sau schimbarea parolei de reţea ......................................................... 31
Adresa IP .......................................................................................................... 31

Setarea vitezei legăturii .................................................................... 31

6 Hârtia şi suportul de imprimare

Precizări pentru înţelegerea utilizării hârtiei şi a suporturilor de imprimare ........................................ 34
Dimensiuni acceptate pentru hârtie şi suporturi de imprimare ........................................................... 35
Dimensiuni de hârtie particularizate ................................................................................................... 37
Tipuri acceptate pentru hârtie şi suporturi de imprimare .................................................................... 38
Capacitatea tăvii şi a sertarului .......................................................................................................... 39
Indicaţii privind hârtii sau suporturi de imprimare speciale ................................................................. 40
Încărcarea tăvilor ................................................................................................................................ 41

Orientarea hârtiei pentru încărcarea tăvilor ....................................................................... 41
Tava 1 ................................................................................................................................ 41
Tava 2 ................................................................................................................................ 42

Încărcaţi hârtie de dimensiune A6 ..................................................................... 42

Alimentarea manuală ......................................................................................................... 43

Configurarea tăvilor ............................................................................................................................ 44
Utilizarea opţiunilor de ieşire a hârtiei ............................................................................................... 45

Imprimarea în tava de ieşire superioară (standard) ........................................................... 45
Imprimaţi utilizând calea de evacuare a hârtiei fără îndoire (ieşire spate) ......................... 45

7 Utilizarea caracteristicilor produsului

EconoMode ........................................................................................................................................ 48
Mod silenţios ...................................................................................................................................... 49

iv

ROWW

background image

8 Activităţi de imprimare

Revocarea unei lucrări de imprimare ................................................................................................. 52

Oprirea operaţiei de imprimare curente din panoul de control al produsului ..................... 52
Oprirea operaţiei de tipărire curente din programul software ............................................ 52

Utilizarea funcţiilor din driverul de imprimantă pentru Windows ......................................................... 53

Deschiderea driverului imprimantei ................................................................................... 53
Utilizarea setărilor rapide ................................................................................................... 53
Setarea opţiunilor pentru hârtie şi calitate ......................................................................... 53
Setarea efectelor documentului ......................................................................................... 54
Setarea opţiunilor de finisare a documentelor ................................................................... 54
Obţinerea de asistenţă şi de informaţii despre starea produselor ..................................... 56
Setarea opţiunilor avansate de imprimare ......................................................................... 57

9 Administrarea şi întreţinerea produsului

Imprimarea paginilor informative ........................................................................................................ 60

Pagina Demo (Demonstrativă) .......................................................................................... 60
Pagina Configuration (Configuraţie) .................................................................................. 60
Pagina Supplies Status (Stare consumabile) .................................................................... 60

Gestionarea produsului în reţea ......................................................................................................... 61

EWS (Server Web încorporat) ........................................................................................... 61

Deschiderea EWS (Server Web íncorporat) ..................................................... 61
Fila Informaţii (Stare) ......................................................................................... 61
Fila Settings (Setări) .......................................................................................... 62
Fila Networking (Lucru ín reţea) ........................................................................ 62
Links (Legături) ................................................................................................. 62

Securizarea serverului Web încorporat ............................................................................. 62

Securizarea produsului ....................................................................................................................... 63
Administrarea consumabilelor ............................................................................................................ 64

Durată consumabile ........................................................................................................... 64
Administrarea cartuşului de tipărire ................................................................................... 64

Depozitarea cartuşelor de tipărire ..................................................................... 64
Utilizarea cartuşelor de tipărire HP originale ..................................................... 64
Politica HP cu privire la cartuşele de tipărire non-HP ...................................... 64
Autentificarea cartuşelor de tipărire .................................................................. 64
Linia directă şi site-ul Web HP pentru fraudă .................................................... 64

Înlocuirea consumabilelor şi pieselor ................................................................................................. 66

Indicaţii de înlocuire a consumabilelor ............................................................................... 66
Redistribuirea tonerului ...................................................................................................... 66
Înlocuirea cartuşului de tipărire .......................................................................................... 67

Curăţarea produsului .......................................................................................................................... 69

Curăţarea zonei cartuşului de imprimare ........................................................................... 69
Curăţarea traseului hârtiei ................................................................................................. 70
Curăţarea rolei de preluare pentru tava 1 .......................................................................... 71

ROWW

v

background image

Curăţarea rolei de preluare pentru tava 2 .......................................................................... 75

10 Rezolvarea problemelor

Rezolvarea problemelor generale ...................................................................................................... 80

Lista de verificare pentru depanare ................................................................................... 80
Factorii care afectează performanţa produsului ................................................................ 81

Restabilirea setărilor din fabrică ......................................................................................................... 82
Combinaţii ale ledurilor de stare ......................................................................................................... 83
Mesaje de alertă de stare ................................................................................................................... 89
Blocaje ................................................................................................................................................ 91

Cauzele obişnuite ale blocajelor ........................................................................................ 91
Locaţii ale blocajelor .......................................................................................................... 92
Eliminarea blocajelor ......................................................................................................... 92

Zone interne ...................................................................................................... 92

Zona cartuşelor de imprimare şi calea de evacuare a hârtiei ........... 92

Tăvile de alimentare .......................................................................................... 94

Tava 1 ............................................................................................... 94
Tava 2 ............................................................................................... 95

Tăvi de ieşire ..................................................................................................... 97

Rezolvarea problemelor legate de calitatea tipăririi ........................................................................... 99

Probleme de calitate a imprimării asociate cu hârtia ......................................................... 99
Probleme de calitate a imprimării asociate cu mediul ........................................................ 99
Problemele de calitate asociate cu blocările ...................................................................... 99
Ajustarea densităţii de imprimare ...................................................................................... 99
Exemple de defecte de imagine ...................................................................................... 100

Imprimare slabă sau palidă ............................................................................. 100
Pete de toner ................................................................................................... 100
Lacune de imagine .......................................................................................... 101
Linii verticale ................................................................................................... 101
Fundal gri ........................................................................................................ 101
Pătare cu toner ................................................................................................ 101
Toner nefixat ................................................................................................... 102
Defecte verticale repetate ............................................................................... 102
Caractere deformate ....................................................................................... 102
Oblicitatea paginii ............................................................................................ 102
Ondulări sau văluriri ........................................................................................ 103
Şifonări sau íncreţiri ........................................................................................ 103
Contururi cu toner ímprăştiat ........................................................................... 103

Rezolvarea problemelor de performanţă .......................................................................................... 104
Rezolvarea problemelor de conectivitate ......................................................................................... 105

Rezolvarea problemelor de conectare directă ................................................................. 105
Rezolvarea problemelor de reţea .................................................................................... 105

Rezolvarea problemelor obişnuite din Windows ............................................................................. 107

vi

ROWW

background image

Rezolvarea problemelor comune pentru Macintosh ......................................................................... 108
Rezolvarea problemelor din Linux .................................................................................................... 111

Anexa A Consumabile şi accesorii

Comandarea componentelor, accesoriilor şi consumabilelor ........................................................... 114

Comandă directă de la HP ............................................................................................... 114
Comandare prin furnizori de service sau de asistenţă ..................................................... 114

Numerele de identificare ale componentelor .................................................................................... 115

Cartuşe de imprimare ...................................................................................................... 115
Cabluri şi interfeţe ............................................................................................................ 115

Anexa B Service şi asistenţă

Declaraţie de garanţie limitată Hewlett-Packard .............................................................................. 118
Certificat de garanţie limitată pentru cartuşul de tipărire .................................................................. 120
Acord de licenţă pentru utilizatorul final ............................................................................................ 121
Service în garanţie pentru reparaţiile efectuate de clienţi ................................................................ 124
Asistenţă pentru clienţi ..................................................................................................................... 125
Acorduri de întreţinere HP ................................................................................................................ 126

Acorduri de service la sediul clientului ............................................................................. 126

Service la sediul clientului în următoarea zi .................................................... 126
Service săptămânal (de volum) la sediul clientului ......................................... 126

Reambalarea produsului .................................................................................................. 126
Garanţie extinsă ............................................................................................................... 126

Anexa C Specificaţii

Specificaţii fizice ............................................................................................................................... 128
Consumul de energie şi emisiile acustice ........................................................................................ 129
Mediu de operare ............................................................................................................................. 130

Anexa D Informaţii despre reglementări

Reglementări FCC ............................................................................................................................ 132
Programul de protecţie a mediului .................................................................................................... 133

Protecţia mediului ............................................................................................................ 133
Generarea de ozon .......................................................................................................... 133
Consumul de energie ....................................................................................................... 133
Consumul de toner .......................................................................................................... 133
Utilizarea hârtiei ............................................................................................................... 133
Materiale plastice ............................................................................................................. 133
Consumabile pentru tipărire HP LaserJet ........................................................................ 133
Instrucţiuni pentru returnare şi reciclare .......................................................................... 134

Statele Unite şi Porto Rico .............................................................................. 134

Mai multe returnări (mai mult de un cartuş) .................................... 134
Returnări separate .......................................................................... 134

ROWW

vii

background image

Expediere ....................................................................................... 134

Returnări din afara SUA .................................................................................. 134

Hârtia ............................................................................................................................... 135
Restricţii pentru materiale ................................................................................................ 135
Scoaterea din uz a echipamentelor uzate de către utilizatorii persoane fizice din Uniunea
Europeană ....................................................................................................................... 135
Foaie de date despre siguranţa materialelor (MSDS) ..................................................... 135
Pentru informaţii suplimentare ......................................................................................... 135

Declaraţie de conformitate ............................................................................................................... 136

Declaraţie de conformitate ............................................................................................... 136

Declaraţii privind siguranţa ............................................................................................................... 137

Siguranţă laser ................................................................................................................. 137
Reglementări DOC Canada ............................................................................................. 137
Declaraţie VCCI (Japonia) ............................................................................................... 137
Declaraţie privind cablul de alimentare (Japonia) ............................................................ 137
Declaraţie EMI (Coreea) .................................................................................................. 137
Declaraţie pentru laser (Finlanda) ................................................................................... 137
Tabel de substanţe (China) ............................................................................................. 139

Index ................................................................................................................................................................. 141

viii

ROWW

background image

1