HP LaserJet P2035 Printer series - Rozwiązywanie problemów związanych z połączeniem bezpośrednim

background image

Rozwiązywanie problemów związanych z połączeniem bezpośrednim

Jeśli urządzenie jest podłączone bezpośrednio do komputera, sprawdź przewód.

Sprawdź, czy kabel jest podłączony do komputera i urządzenia.

Sprawdź, czy długość przewodu nie przekracza 2 m. Wymień przewód w razie potrzeby.

Sprawdź, czy kabel działa poprawnie, podłączając go do innego urządzenia. Wymień kabel w razie
potrzeby.