HP LaserJet P2035 Printer series - Druk kilku stron na jednym arkuszu papieru na komputerze Macintosh

background image

Druk kilku stron na jednym arkuszu papieru na komputerze Macintosh

Istnieje możliwość wydrukowania kilku stron na pojedynczym arkuszu papieru. Funkcja ta to tani sposób
drukowania wydruków roboczych.

1.

W menu File (Plik) puknij polecenie Print (Drukuj).

2.

Wybierz sterownik.

3.

Otwórz menu Layout (Układ).

PLWW

Korzystanie z funkcji sterownika drukarki na komputerze Macintosh

23

background image

4.

Obok opcji Pages per Sheet (Strony na arkusz) wybierz liczbę stron, które chcesz wydrukować
na każdym arkuszu (1, 2, 4, 6, 9 lub 16).

5.

Obok opcji Layout Direction (Orientacja dokumentu), wybierz kolejność i sposób rozmieszczenia
stron na arkuszu.

6.

Obok opcji Borders (Obramowania) wybierz rodzaj obramowania drukowanego wokół każdego
arkusza.