HP LaserJet P2035 Printer series - EconoMode

background image

EconoMode

To urządzenie udostępnia opcję EconoMode do drukowania wersji próbnych wydruków. W trybie
EconoMode urządzenie zużywa mniej toneru, co obniża koszty druku strony. Może to jednak odbywać
się kosztem obniżenia jakości wydruków.

Firma HP nie zaleca korzystania wyłącznie z trybu EconoMode W takim przypadku toner może nie
zostać wykorzystany w całości, gdyż istnieje możliwość wcześniejszego zużycia się części
mechanicznych kasety drukującej. Jeżeli w takiej sytuacji nastąpi obniżenie jakości druku, należy
zainstalować nową kasetę drukującą, nawet, jeżeli cały toner nie został zużyty.

Tryb EconoMode można włączyć lub wyłączyć w jeden z następujących sposobów:

We wbudowanym serwerze internetowym (tylko modele z obsługą sieci) otwórz kartę
Ustawienia i wybierz opcję Ustawienia PCL.

W sterowniku drukarki w systemie Windows otwórz kartę Papier/Jakość i wybierz opcję
EconoMode.

W sterowniku drukarki w systemie Macintosh rozwiń menu Jakość druku.

48

Rozdział 7 Korzystanie z funkcji urządzenia

PLWW