Pomoc usługi HP LaserJet P2035 Printer series

background image
background image
background image

Drukarka Drukarki serii HP LaserJet P2030

Podręcznik użytkownika

background image

Prawa autorskie i licencja

© 2008 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez
wcześniejszej pisemnej zgody jest
zabronione, z wyjątkiem przypadków
dozwolonych przez prawo autorskie.

Przedstawione tu informacje mogą ulec
zmianie bez wcześniejszego
powiadomienia.

Jedynymi gwarancjami na produkty i usługi
firmy HP są gwarancje wyrażone w formie
oświadczeń dołączonych do tych produktów
i usług. Żaden zapis w niniejszym
dokumencie nie może być interpretowany
jako gwarancja dodatkowa. Firma HP nie
ponowi żadnej odpowiedzialności za
jakiekolwiek braki techniczne lub błędy
redakcyjne w niniejszym dokumencie.

Numer katalogowy: CE461-90925

Edition 1, 10/2008

Znaki handlowe

Adobe

®

, Acrobat

®

i PostScript

®

są znakami

towarowymi firmy Adobe Systems
Incorporated.

Intel® Core™ jest znakiem towarowym firmy
Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych
U.S. i innych krajach/regionach.

Microsoft®, Windows® oraz Windows® XP
są zarejestrowanymi w USA znakami
handlowymi firmy Microsoft Corporation.

Windows Vista™ jest znakiem towarowym
lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy
Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub w innych krajach/
regionach.

UNIX

®

jest zastrzeżonym znakiem

towarowym organizacji The Open Group.

ENERGY STAR i znak ENERGY STAR są
znakami zarejestrowanymi w Stanach
Zjednoczonych.

background image

Spis treści

1 Podstawowe informacje o produkcie

Porównanie urządzeń ........................................................................................................................... 2

Modele Drukarki serii HP LaserJet P2030 ........................................................................... 2

Funkcje urządzenia .............................................................................................................................. 3
Przegląd urządzenia ............................................................................................................................. 4

Widok z przodu .................................................................................................................... 4
Widok z tyłu ......................................................................................................................... 4
Porty interfejsu ..................................................................................................................... 5
Lokalizacja nalepki z numerem modelu i numerem seryjnym ............................................. 5

2 Panel sterowania

3 Oprogramowanie dla systemu Windows

Obsługiwane systemy operacyjne Windows ...................................................................................... 10
Obsługiwane sterowniki drukarki do systemu Windows ..................................................................... 11
Pierwszeństwo dla ustawień drukowania ........................................................................................... 12
Zmiana ustawień sterownika drukarki dla systemu Windows ............................................................ 13
Usuwanie oprogramowania w systemie Windows ............................................................................. 14
Obsługiwane narzędzia dla systemu Windows .................................................................................. 15

Program informujący o stanie ............................................................................................ 15

Obsługiwane programy narzędziowe umożliwiające pracę w sieci dla systemu Windows ................ 16

Wbudowany serwer internetowy ........................................................................................ 16

Oprogramowanie dla systemów operacyjnych ................................................................................... 17

4 Korzystanie z urządzenia z komputerem Macintosh

Oprogramowanie dla komputerów Macintosh .................................................................................... 20

Obsługiwane systemy operacyjne dla komputerów Macintosh ......................................... 20
Zmiana ustawień sterowników drukarki dla komputerów Macintosh ................................. 20
Oprogramowanie dla komputerów Macintosh ................................................................... 20

Program HP Printer Utility (Narzędzie drukowania HP) .................................... 20

Otwieranie programu HP Printer Utility (Narzędzie drukarki HP) ..... 21

Obsługiwane narzędzia dla komputera Macintosh ............................................................ 21

Wbudowany serwer internetowy ....................................................................... 21

Korzystanie z funkcji sterownika drukarki na komputerze Macintosh ................................................ 22

PLWW

iii

background image

Drukuj ................................................................................................................................ 22

Tworzenie i używanie wstępnych ustawień drukowania na komputerze
Macintosh .......................................................................................................... 22
Zmiana rozmiaru dokumentu i drukowanie na niestandardowym formacie
papieru .............................................................................................................. 22
Drukowanie okładki ........................................................................................... 22
Korzystanie ze znaków wodnych ...................................................................... 23
Druk kilku stron na jednym arkuszu papieru na komputerze Macintosh ........... 23
Drukowanie na obu stronach kartki (drukowanie dwustronne). ........................ 24
Korzystanie z menu Services (Usługi) .............................................................. 24

5 Złącza

Port USB i równoległy ........................................................................................................................ 28
Konfiguracja sieciowa ......................................................................................................................... 29

Obsługiwane protokoły sieciowe ........................................................................................ 29
Instalacja urządzenia w sieci ............................................................................................. 30
Konfigurowanie urządzenia sieciowego ............................................................................. 30

Wyświetlanie lub zmiana ustawień sieciowych ................................................. 30
Ustawianie lub zmiana hasła sieciowego .......................................................... 31
Adres IP ............................................................................................................ 31

Ustawienie szybkości łącza .............................................................. 31

6 Papier i inne materiały drukarskie

Wykorzystanie papieru i materiałów do drukowania .......................................................................... 34
Obsługiwane formaty papieru i materiałów drukarskich ..................................................................... 35
Nietypowe formaty papieru ................................................................................................................. 37
Obsługiwane rodzaje papieru i materiałów drukarskich ..................................................................... 38
Pojemność podajników i pojemników ................................................................................................. 39
Wskazówki dotyczące papieru oraz materiałów specjalnych ............................................................. 40
Ładowanie podajników ....................................................................................................................... 41

Orientacja papieru podczas ładowania podajników ........................................................... 41
Podajnik 1 .......................................................................................................................... 41
Podajnik 2 .......................................................................................................................... 42

Załaduj papier formatu A6 ................................................................................. 42

Podawanie ręczne ............................................................................................................. 43

Konfigurowanie podajników ................................................................................................................ 44
Używanie opcji odbioru papieru ........................................................................................................ 45

Kierowanie wydruku do górnego (standardowego) pojemnika wyjściowego ..................... 45
Drukowanie za pomocą prostej ścieżki papieru (tylny pojemnik wyjściowy) ..................... 45

7 Korzystanie z funkcji urządzenia

EconoMode ........................................................................................................................................ 48
Tryb cichy ........................................................................................................................................... 49

iv

PLWW

background image

8 Zadania drukowania

Anulowanie zlecenia drukowania ....................................................................................................... 52

Zatrzymywanie bieżącego zlecenia druku z poziomu panelu sterowania ......................... 52
Zatrzymaj bieżące zadanie drukowania z poziomu oprogramowania ............................... 52

Korzystanie z funkcji sterownika drukarki na komputerze z systemem Windows .............................. 53

Otwieranie sterownika drukarki .......................................................................................... 53
Używanie Szybkich ustawień ............................................................................................. 53
Ustawianie opcji papieru i jakości ...................................................................................... 53
Ustawianie efektów dla dokumentów ................................................................................. 54
Ustaw opcje wykończenia dokumentu ............................................................................... 54
Uzyskiwanie pomocy technicznej i informacji o stanie urządzenia .................................... 56
Ustawianie zaawansowanych opcji druku ......................................................................... 56

9 Obsługa i konserwacja urządzenia

Drukowanie stron informacji ............................................................................................................... 58

Strona demonstracyjna ...................................................................................................... 58
Strona konfiguracji ............................................................................................................. 58
Strona Stan materiałów eksploatacyjnych ......................................................................... 58

Zarządzanie urządzeniem sieciowym ................................................................................................ 59

Wbudowany serwer internetowy ........................................................................................ 59

Otwieranie wbudowanego serwera internetowego ........................................... 59
Karta Informacje ................................................................................................ 59
Karta Settings (Ustawienia) ............................................................................... 60
Karta Networking (Sieć) .................................................................................... 60
Łącza ................................................................................................................. 60

Zabezpieczenie wbudowanego serwera internetowego .................................................... 60

Blokowanie urządzenia ...................................................................................................................... 61
Obsługa materiałów eksploatacyjnych ............................................................................................... 62

Okres eksploatacji materiałów ........................................................................................... 62
Obsługa kaset drukujących ................................................................................................ 62

Przechowywanie kaset drukujących ................................................................. 62
Korzystaj z oryginalnych kaset drukujących firmy HP ....................................... 62
Polityka firmy HP w stosunku do kaset drukujących innych producentów ........ 62
Sprawdzanie oryginalności kasety drukującej ................................................... 62
Infolinia i witryna sieci Web zgłaszania oszustw HP ......................................... 63

Wymiana materiałów i części eksploatacyjnych ................................................................................. 64

Wskazówki dotyczące wymiany materiałów eksploatacyjnych .......................................... 64
Rozprowadzanie tonera ..................................................................................................... 64
Wymiana kasety drukującej ............................................................................................... 65

Czyszczenie urządzenia ..................................................................................................................... 67

Czyszczenie obszaru kasety drukującej ............................................................................ 67
Czyszczenie ścieżki papieru .............................................................................................. 68
Czyszczenie rolki pobierającej (podajnik 1) ....................................................................... 69

PLWW

v

background image

Czyszczenie rolki pobierającej (podajnik 2) ....................................................................... 73

10 Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie ogólnych problemów ................................................................................................. 78

Lista kontrolna rozwiązywania problemów ........................................................................ 78
Czynniki mające wpływ na wydajność urządzenia ............................................................ 79

Przywracanie ustawień domyślnych ................................................................................................... 80
Układy kontrolek określające stan ...................................................................................................... 81
Komunikaty alarmów o stanie ............................................................................................................ 87
Zacięcia .............................................................................................................................................. 89

Typowe powody wystąpienia zacięć papieru ..................................................................... 89
Miejsca zacięć papieru ...................................................................................................... 90
Usuwanie zacięć ................................................................................................................ 90

Obszary wewnętrzne ......................................................................................... 91

Obszar kasety drukującej i ścieżka papieru ..................................... 91

Podajniki ............................................................................................................ 93

Podajnik 1 ......................................................................................... 93
Podajnik 2 ......................................................................................... 94

Pojemniki wyjściowe ......................................................................................... 95

Rozwiązywanie problemów z jakością druku ..................................................................................... 97

Problemy z jakością druku związane z papierem .............................................................. 97
Problemy z jakością druku związane ze środowiskiem ..................................................... 97
Problemy z jakością druku związane z zacięciem papieru ................................................ 97
Dostosowywanie gęstości druku ........................................................................................ 98
Przykłady defektów obrazu ................................................................................................ 98

Jasny lub wyblakły druk .................................................................................... 98
Plamki toneru .................................................................................................... 98
Ubytki ................................................................................................................ 99
Pionowe linie ..................................................................................................... 99
Szare tło ............................................................................................................ 99
Rozmazanie toneru ........................................................................................... 99
Sypki toner ...................................................................................................... 100
Powtarzające się pionowe defekty .................................................................. 100
Zniekształcone znaki ....................................................................................... 100
Przekrzywiony druk ......................................................................................... 100
Zawijanie lub pofalowanie ............................................................................... 101
Zmarszczki lub zagięcia .................................................................................. 101
Obwódka toneru wokół znaków ...................................................................... 101

Rozwiązywanie problemów z wydajnością ....................................................................................... 102
Rozwiązywanie problemów związanych z połączeniami .................................................................. 103

Rozwiązywanie problemów związanych z połączeniem bezpośrednim .......................... 103
Rozwiązywanie problemów z siecią ................................................................................ 103

Rozwiązywanie typowych problemów z systemem Windows ......................................................... 105

vi

PLWW

background image

Rozwiązywanie typowych problemów z komputerami Macintosh .................................................... 106
Rozwiązywanie problemów w systemie Linux .................................................................................. 109

Załącznik A Materiały eksploatacyjne i akcesoria

Zamów części, urządzenia dodatkowe i materiały eksploatacyjne .................................................. 112

Zamawianie bezpośrednio w HP ..................................................................................... 112
Zamawianie za pośrednictwem usługodawców lub działu pomocy technicznej .............. 112

Numery katalogowe .......................................................................................................................... 113

Kasety drukujące ............................................................................................................. 113
Kable i interfejsy .............................................................................................................. 113

Załącznik B Obsługa i pomoc techniczna

Oświadczenie o ograniczonej gwarancji firmy Hewlett-Packard ...................................................... 116
Oświadczenie o ograniczonej gwarancji na kasetę drukującą ......................................................... 118
Umowa licencyjna dla użytkownika końcowego (EULA) .................................................................. 119
Gwarancja dotycząca samodzielnej naprawy przez klienta ............................................................. 122
Obsługa klienta ................................................................................................................................. 123
Umowy serwisowe firmy HP ............................................................................................................. 124

Umowy serwisowe na miejscu ......................................................................................... 124

Serwis na miejscu następnego dnia ................................................................ 124
Cotygodniowy (zbiorczy) serwis na miejscu .................................................... 124

Ponowne pakowanie urządzenia ..................................................................................... 124
Rozszerzona gwarancja .................................................................................................. 125

Załącznik C Charakterystyka techniczna

Parametry fizyczne ........................................................................................................................... 128
Zużycie energii i parametry akustyczne ........................................................................................... 129
Środowisko pracy ............................................................................................................................. 130

Załącznik D Informacje dotyczące przepisów

Przepisy FCC ................................................................................................................................... 132
Program ochrony środowiska ........................................................................................................... 133

Ochrona środowiska naturalnego .................................................................................... 133
Wytwarzanie ozonu ......................................................................................................... 133
Zużycie mocy ................................................................................................................... 133
Zużycie toneru ................................................................................................................. 133
Zużycie papieru ............................................................................................................... 133
Tworzywa sztuczne ......................................................................................................... 133
Materiały eksploatacyjne do drukarki HP LaserJet .......................................................... 133
Instrukcje dotyczące zwrotu i odzysku materiałów .......................................................... 134

Stany Zjednoczone i Portoryko ....................................................................... 134

Zwrot wielu kaset (więcej niż jednej kasety) ................................... 134
Zwrot pojedynczej kasety ............................................................... 134

PLWW

vii

background image

Wysyłka .......................................................................................... 134

Zwroty poza terenem Stanów Zjednoczonych ................................................ 134

Papier .............................................................................................................................. 135
Ograniczenia dotyczące materiałów ................................................................................ 135
Utylizacja zużytego sprzętu przez użytkowników domowych w Unii Europejskiej ........... 135
Arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa materiału (MSDS) .................................... 135
Więcej informacji .............................................................................................................. 135

Deklaracja zgodności ....................................................................................................................... 136

Deklaracja zgodności ....................................................................................................... 136

Oświadczenia dotyczące środków bezpieczeństwa ......................................................................... 137

Bezpieczeństwo lasera .................................................................................................... 137
Kanadyjska deklaracja zgodności (DOC) ........................................................................ 137
Oświadczenie VCCI (Japonia) ......................................................................................... 137
Oświadczenie o kablu zasilającym (Japonia) .................................................................. 137
Oświadczenie EMI (Korea) .............................................................................................. 137
Oświadczenie w sprawie bezpieczeństwa lasera dla Finlandii ........................................ 137
Tabela materiałów (Chiny) ............................................................................................... 139

Indeks ............................................................................................................................................................... 141

viii

PLWW

background image

1