HP LaserJet P2035 Printer series - USB- og parallelltilkoblinger

background image

USB- og parallelltilkoblinger

1.

Sett programvareinstallerings-CDen inn i CD-ROM-stasjonen på datamaskinen.

2.

Hvis installeringsprogrammet ikke starter automatisk, blar du gjennom innholdet på CDen og kjører
filen SETUP.EXE.

3.

Følg instruksjonene på skjermen.

MERK:

I løpet av installeringen vises det en beskjed om å koble til parallell- eller USB-kabelen.

Figur 5-1

Parallelltilkobling

Figur 5-2

USB-tilkobling

26

Kapittel 5 Tilkobling

NOWW