HP LaserJet P2035 Printer series - Lasersikkerhet

background image

Lasersikkerhet

Senteret for enheter og radiologisk helse (CDRH - Center for Devices and Radiological Health) i det
amerikanske næringsmiddeltilsynet (Food and Drug Administration) har iverksatt bestemmelser for
laserprodukter som er produsert etter 1. august 1976. Alle produkter som er markedsført i USA, må
overholde disse bestemmelsene. Enheten er sertifisert som et laserprodukt i klasse 1 i henhold til
strålingsstandarden til det amerikanske helsedepartementet (Department of Health and Human
Services (DHHS)) og loven Radiation Control for Health and Safety Act av 1968. Fordi stråling som
finnes inne i enheten, er fullstendig innestengt i beskyttende beholdere og innenfor ytre deksler, kan
ikke laserstrålen slippe ut under noen form for normal bruk.

ADVARSEL:

Bruk av kontroller, utføring av justeringer eller utføring av prosedyrer som ikke er angitt

i denne brukerhåndboken, kan føre til utsettelse for skadelig stråling.