HP LaserJet P2035 Printer series - Løse problemer med utskriftskvaliteten

background image

Løse problemer med utskriftskvaliteten

De fleste problemer med utskriftskvalitet kan unngås ved å følge disse retningslinjene:

Konfigurer skuffene for riktig papirtype. Se

Konfigurere skuffer på side 42

.

Bruk papir som oppfyller HPs spesifikasjoner. Se

Papir og utskriftsmateriale på side 31

.

Rengjør produktet ved behov. Se

Rengjøre papirbanen på side 66

.