HP LaserJet P2035 Printer series Hjelp

background image
background image
background image

Skriver i HP LaserJet P2030-serien

Brukerhåndbok

background image

Copyright og lisens

© 2008 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse
uten skriftlig tillatelse på forhånd er forbudt,
med unntak av tillatelser gitt under lover om
opphavsrett.

Opplysningene i dette dokumentet kan
endres uten varsel.

De eneste garantiene for HP-produkter og -
tjenester er angitt i uttrykte
garantierklæringer som følger med slike
produkter og tjenester. Ingenting i dette
dokumentet skal oppfattes som en
tilleggsgaranti. HP er ikke ansvarlig for
tekniske eller redaksjonelle feil eller
utelatelser i dette dokumentet.

Delenummer: CE461-90924

Edition 1, 10/2008

Varemerker

Adobe

®

, Acrobat

®

og PostScript

®

er

varemerker for Adobe Systems
Incorporated.

Intel® Core™ er et varemerke for Intel
Corporation i USA og i andre land/regioner.

Microsoft®, Windows® og Windows®XP er
registrerte varemerker i USA for Microsoft
Corporation.

Windows Vista™ er enten et registrert
varemerke eller et varemerke for Microsoft
Corporation i USA og/eller i andre land/
regioner.

UNIX

®

er et registrert varemerke for Open

Group.

ENERGY STAR og ENERGY STAR-merket
er registrerte merker i USA.

background image

Innhold

1 Grunnleggende produktinformasjon

Produktsammenligning ......................................................................................................................... 2

Modeller i HP LaserJet P2030-serien .................................................................................. 2

Produktfunksjoner ................................................................................................................................ 3
Produktoversikt ..................................................................................................................................... 4

Forside ................................................................................................................................. 4
Sett bakfra ........................................................................................................................... 4
Grensesnittutganger ............................................................................................................ 5
Plassering av modellnummer- og serienummermerke ........................................................ 5

2 Kontrollpanel

3 Programvare for Windows

Windows-operativsystemer som støttes ............................................................................................. 10
Skriverdrivere som støttes for Windows ............................................................................................. 11
Prioritet for utskriftsinnstillinger .......................................................................................................... 12
Endre skriverdriverinnstillinger for Windows ...................................................................................... 13
Fjerne programvare for Windows ....................................................................................................... 14
Verktøy som støttes for Windows ....................................................................................................... 15

Statusvarsler-programvare ................................................................................................ 15

Nettverksverktøy som støttes for Windows ........................................................................................ 16

Innebygd Web-server ........................................................................................................ 16

Programvare for andre operativsystemer ........................................................................................... 17

4 Bruke produktet med Macintosh

Programvare for Macintosh ................................................................................................................ 20

Støttede operativsystemer for Macintosh .......................................................................... 20
Endre skriverdriverinnstillinger for Macintosh .................................................................... 20
Programvare for Macintosh-maskiner ................................................................................ 20

HP Printer Utility ................................................................................................ 20

Åpne HP Printer Utility ...................................................................... 20

Verktøy som støttes for Macintosh .................................................................................... 21

Innebygd webserver .......................................................................................... 21

Bruke funksjonene i skriverdriveren for Macintosh ............................................................................. 22

NOWW

iii

background image

Skriv ut ............................................................................................................................... 22

Opprette og bruke forhåndsinnstillinger for utskrift i Macintosh ........................ 22
Endre størrelse på dokumenter eller skrive ut på en egendefinert
papirstørrelse .................................................................................................... 22
Skrive ut en tittelside ......................................................................................... 22
Bruk vannmerker ............................................................................................... 23
Skrive ut flere sider på ett ark for Macintosh ..................................................... 23
Skrive ut på begge sider av papiret (tosidig utskrift) ......................................... 24
Bruke menyen Tjenester ................................................................................... 24

5 Tilkobling

USB- og parallelltilkoblinger ............................................................................................................... 26
Nettverkskonfigurasjon ....................................................................................................................... 27

Støttede nettverksprotokoller ............................................................................................. 27
Installere produktet i et nettverk ......................................................................................... 28
Konfigurere nettverksproduktet .......................................................................................... 28

Vise eller endre nettverksinnstillinger ................................................................ 28
Angi eller endre nettverkspassord ..................................................................... 29
IP-adresse ......................................................................................................... 29

Innstilling for koblingshastighet ......................................................... 29

6 Papir og utskriftsmateriale

Forstå bruk av papir og utskriftsmateriale .......................................................................................... 32
Størrelser som støttes for papir og utskriftsmateriale ......................................................................... 33
Egendefinerte papirstørrelser ............................................................................................................. 35
Papirtyper og andre typer utskriftsmateriale som støttes ................................................................... 36
Skuffkapasitet ..................................................................................................................................... 37
Retningslinjer for spesialpapir eller spesielt utskriftsmateriale ........................................................... 38
Legge papir i skuffer ........................................................................................................................... 39

Papirretning for fylling av skuffer ....................................................................................... 39
Skuff 1 ................................................................................................................................ 39
Skuff 2 ................................................................................................................................ 40

Legge i papir i A6-størrelse ............................................................................... 40

Manuell mating .................................................................................................................. 41

Konfigurere skuffer ............................................................................................................................. 42
Bruke alternativer for utmating av papir ............................................................................................ 43

Skrive ut til øvre utskuff (standard) .................................................................................... 43
Skrive ut til den rette papirbanen (bakre utskuff) ............................................................... 43

7 Bruke produktets funksjoner

EconoMode ........................................................................................................................................ 46
Stille modus ........................................................................................................................................ 47

iv

NOWW

background image

8 Utskriftsoppgaver

Avbryte en utskriftsjobb ...................................................................................................................... 50

Stoppe gjeldende utskriftsjobb fra kontrollpanelet ............................................................. 50
Stoppe gjeldende utskriftsjobb fra programvaren .............................................................. 50

Bruke funksjonene i skriverdriveren for Windows .............................................................................. 51

Åpne skriverdriveren .......................................................................................................... 51
Bruke hurtigsett .................................................................................................................. 51
Angi alternativer for papir og kvalitet ................................................................................. 51
Angi dokumenteffekter ....................................................................................................... 52
Angi alternativer for etterbehandling av dokumenter ......................................................... 52
Få informasjon om kundestøtte og produktstatus .............................................................. 54
Angi avanserte utskriftsalternativer .................................................................................... 54

9 Administrere og vedlikeholde produktet

Skrive ut informasjonssidene ............................................................................................................. 56

Demonstrasjonsside .......................................................................................................... 56
Konfigurasjonsside ............................................................................................................ 56
Side for rekvisitastatus ....................................................................................................... 56

Administrere et nettverksprodukt ........................................................................................................ 57

Innebygd webserver .......................................................................................................... 57

Åpne den innebygde Web-serveren .................................................................. 57
Kategorien Informasjon ..................................................................................... 57
Innstillingskategorien ......................................................................................... 58
Networking (nettverk), kategori ......................................................................... 58
Koblinger ........................................................................................................... 58

Sikre den innebygde webserveren .................................................................................... 58

Låse produktet .................................................................................................................................... 59
Administrere rekvisita ......................................................................................................................... 60

Levetid for rekvisita ............................................................................................................ 60
Administrere skriverkassetten ............................................................................................ 60

Lagring av skriverkassetter ............................................................................... 60
Bruk ekte HP-skriverkassetter ........................................................................... 60
HPs retningslinjer for skriverkassetter som ikke er produsert av HP ................ 60
Godkjenning av skriverkassetten ...................................................................... 60
HPs direktelinje og Webområde for forfalskning ............................................... 60

Bytte rekvisita og deler ....................................................................................................................... 62

Retningslinjer for utskifting av rekvisita .............................................................................. 62
Omfordele toner ................................................................................................................. 62
Bytte skriverkassett ............................................................................................................ 63

Rengjøre produktet ............................................................................................................................. 65

Rengjøre skriverkassettområdet ........................................................................................ 65
Rengjøre papirbanen ......................................................................................................... 66
Rengjøre hentevalsen for skuff 1 ....................................................................................... 67

NOWW

v

background image

Rengjøre hentevalsen for skuff 2 ....................................................................................... 71

10 Problemløsing

Løse generelle problemer .................................................................................................................. 76

Sjekkliste for feilsøking ...................................................................................................... 76
Faktorer som påvirker produktytelsen ............................................................................... 77

Gjenopprette fabrikkinnstillinger ......................................................................................................... 78
Statuslampemønstre .......................................................................................................................... 79
Statusvarselmeldinger ........................................................................................................................ 85
Fastkjørt papir .................................................................................................................................... 87

Vanlige årsaker til fastkjøring ............................................................................................. 87
Steder for fastkjørt papir .................................................................................................... 87
Fjerne fastkjørt papir .......................................................................................................... 88

Interne områder ................................................................................................. 88

Skriverkassettområde og papirbane ................................................. 88

Innskuffer .......................................................................................................... 90

Skuff 1 .............................................................................................. 90
Skuff 2 .............................................................................................. 91

Utskuffer ............................................................................................................ 93

Løse problemer med utskriftskvaliteten .............................................................................................. 95

Problemer med utskriftskvaliteten som er relatert til papir ................................................. 95
Problemer med utskriftskvaliteten som er relatert til miljøet .............................................. 95
Problemer med utskriftskvalitet som har tilknytning til fastkjørt papir ................................ 95
Justere utskriftstetthet ........................................................................................................ 95
Eksempler på bildedefekter ............................................................................................... 96

Lys eller blek utskrift .......................................................................................... 96
Tonerflekker ...................................................................................................... 96
Bitutfall .............................................................................................................. 97
Loddrette streker ............................................................................................... 97
Grå bakgrunn .................................................................................................... 97
Tonersøl ............................................................................................................ 97
Løs toner ........................................................................................................... 98
Loddrette gjentatte merker ................................................................................ 98
Misformede tegn ............................................................................................... 98
Sideskjevhet ...................................................................................................... 98
Bøy eller bølgedannelse ................................................................................... 99
Skrukker eller bretter ......................................................................................... 99
Kontur av tonerspredning .................................................................................. 99

Løse ytelsesproblemer ..................................................................................................................... 100
Løse tilkoblingsproblemer ................................................................................................................ 101

Løse problemer med direkte tilkobling ............................................................................. 101
Løse nettverksproblemer ................................................................................................. 101

Løse vanlige Windows-problemer ................................................................................................... 103

vi

NOWW

background image

Løse vanlige Macintosh-problemer .................................................................................................. 104
Løse Linux-problemer ...................................................................................................................... 107

Tillegg A Rekvisita og tilbehør

Bestille deler, ekstrautstyr og rekvisita ............................................................................................. 110

Bestille direkte fra HP ...................................................................................................... 110
Bestille via service- eller kundestøtterepresentanter ....................................................... 110

Delenumre ........................................................................................................................................ 111

Skriverkassetter ............................................................................................................... 111
Kabler og grensesnitt ....................................................................................................... 111

Tillegg B Service og støtte

Hewlett-Packards begrensede garanti ............................................................................................. 114
Erklæringen om begrenset garanti for skriverkassett ....................................................................... 116
Lisensavtale for sluttbruker .............................................................................................................. 117
Customer Self Repair-garantitjeneste .............................................................................................. 119
Kundestøtte ...................................................................................................................................... 120
HPs vedlikeholdsavtaler ................................................................................................................... 121

Avtaler om service på stedet ........................................................................................... 121

Service på stedet neste dag ............................................................................ 121
Ukentlig service på stedet (volumavhengig) ................................................... 121

Pakke ned produktet ........................................................................................................ 121
Utvidet garanti .................................................................................................................. 121

Tillegg C Spesifikasjoner

Fysiske spesifikasjoner .................................................................................................................... 124
Strømforbruk og støynivåer .............................................................................................................. 125
Driftsmiljø ......................................................................................................................................... 126

Tillegg D Spesielle bestemmelser

FCC-bestemmelser .......................................................................................................................... 128
Miljømessig produktforvaltningsprogram .......................................................................................... 129

Miljøvern .......................................................................................................................... 129
Ozonutslipp ...................................................................................................................... 129
Strømforbruk .................................................................................................................... 129
Tonerforbruk .................................................................................................................... 129
Papirforbruk ..................................................................................................................... 129
Plast ................................................................................................................................. 129
HP LaserJet-utskriftsrekvisita .......................................................................................... 129
Instruksjoner for hvordan du kan returnere og resirkulere ............................................... 130

USA og Puerto Rico ........................................................................................ 130

Retur av mer enn én skriverkassett ................................................ 130
Returnere en ................................................................................... 130

NOWW

vii

background image

Forsendelse .................................................................................... 130

Returer utenfor USA ........................................................................................ 130

Papir ................................................................................................................................ 130
Materialbegrensninger ..................................................................................................... 130
Avhending av brukt utstyr fra brukere i private husholdninger i EU ................................. 131
Dataark for materialsikkerhet (MSDS - Material Safety Data Sheet) ............................... 131
Mer informasjon ............................................................................................................... 131

Samsvarserklæring .......................................................................................................................... 132

Samsvarserklæring .......................................................................................................... 132

Sikkerhetserklæringer ...................................................................................................................... 133

Lasersikkerhet ................................................................................................................. 133
Kanadiske DOC-bestemmelser ....................................................................................... 133
VCCI-erklæring (Japan) ................................................................................................... 133
Erklæring om strømledning (Japan) ................................................................................ 133
EMI-erklæring (Korea) ..................................................................................................... 133
Lasererklæring for Finland ............................................................................................... 133
Stofftabell (Kina) .............................................................................................................. 135

Stikkordregister .............................................................................................................................................. 137

viii

NOWW

background image

1