HP LaserJet P2035 Printer series - Izmainiet printera draivera Windows iestatījumus

background image

Izmainiet printera draivera Windows iestatījumus

Visu drukdarbu iestatījumu
mainīšana pirms programmatūra tiek
aizvērta

Visu drukdarbu noklusējuma
iestatījumu maiņa

Ierīces konfigurācijas iestatījumu
maiņa

1.

Izvēlnē File (Datne)
programmatūras programmā
noklikšķiniet Print (Drukāt).

2.

Izvēlieties draiveri un noklikšķiniet
Properties (Rekvizīti) vai
Preferences (Preferences).

Darbības var veikt dažādā secībā, šis ir
ierastākais variants.

1.

Windows XP un Windows Server
2003 (izmantojot noklusējuma
izvēlnes Start (Sākt) skatu
):
Noklikšķiniet Start (Sākt) un tad
noklikšķiniet Printers and Faxes
(Printeri un faksi).

vai

Windows 2000, Windows XP un
Windows Server 2003
(izmantojot izvēlnes Classic
Start (Klasiskais sākums) skatu)
:
noklikšķiniet Start (Sākt), pēc tam –
Settings (iestatījumi) un tad –
Printers (Printeri).

vai

Windows Vista: noklikšķiniet
Start (Sākt), pēc tam – Control
Panel
(Vadības panelis) un tad
kategorijā Hardware and Sound
(Aprīkojums un skaņa) noklikšķiniet
Printer (Printeris).

2.

Ar labo peles taustiņu noklikšķiniet
draivera ikonu un izvēlieties
Printing Preferences
(Drukāšanas preferences).

1.

Windows XP un Windows Server
2003 (izmantojot noklusējuma
izvēlnes Start (Sākt) skatu
):
Noklikšķiniet Start (Sākt) un tad
noklikšķiniet Printers and Faxes
(Printeri un faksi).

vai

Windows 2000, Windows XP un
Windows Server 2003
(izmantojot izvēlnes Classic
Start (Klasiskais sākums) skatu)
:
noklikšķiniet Start (Sākt), pēc tam –
Settings (iestatījumi) un tad –
Printers (Printeri).

vai

Windows Vista: noklikšķiniet
Start (Sākt), pēc tam – Control
Panel
(Vadības panelis) un tad
kategorijā Hardware and Sound
(Aprīkojums un skaņa) noklikšķiniet
Printer (Printeris).

2.

Ar labo peles taustiņu noklikšķiniet
draivera ikonu un izvēlieties
Properties (Rekvizīti).

3.

Noklikšķiniet cilni Device Settings
(Ierīces iestatījumi).

LVWW

Izmainiet printera draivera Windows iestatījumus

13