HP LaserJet P2035 Printer series - 2. padeve

background image

2. padeve

1.

Atveriet padevi.

LVWW

Materiāla iestrēgšana

91

background image

2.

Ar abām rokām satveriet iestrēgušo papīru un lēni velciet to ārā no iekārtas.

3.

Aizveriet padevi.

4.

Ja padeves zonā nav redzams iestrēdzis papīrs, atveriet drukas kasetnes vāku, izņemiet drukas
kasetni un pavelciet uz leju augšējo apdrukājamā materiāla vedni. Ar abām rokām satveriet
iestrēgušo papīru un lēni velciet to ārā no iekārtas.

92

Nodaļa 10 Problēmu risināšana

LVWW

background image

5.

Ielieciet atpakaļ drukas kasetni un aizveriet drukas kasetnes vāku.