HP LaserJet P2035 Printer series - 1. padeve

background image

1. padeve

1.

Nospiediet pogu, lai atvērtu drukas kasetnes vāku, un pēc tam izņemiet drukas kasetni.

UZMANĪBU!

Lai izvairītos no bojājumiem, nepakļaujiet drukas kasetni gaismas iedarbībai.

Pārklājiet to ar papīra lapu.

90

Nodaļa 10 Problēmu risināšana

LVWW

background image

2.

Paceliet 1. padeves ruļļa vāku, satveriet iestrēgušo papīru un lēni velciet to ārā no iekārtas.

3.

Ielieciet atpakaļ drukas kasetni un aizveriet drukas kasetnes vāku.