HP LaserJet P2035 Printer series - Izdruku uztvērēji

background image

Izdruku uztvērēji

UZMANĪBU!

Lai nesabojātu iekārtu, necentieties izņemt iestrēgušo materiālu no augšējās izdrukas

uztvērēja, velkot to tieši ārā.

1.

Atveriet iestrēgušā materiāla atlaišanas vāku iekārtas aizmugurē.

2.

Ar abām rokām satveriet iestrēgušo papīru un lēni velciet to ārā no iekārtas.

LVWW

Materiāla iestrēgšana

93

background image

3.

Aizveriet iestrēgušā materiāla atlaišanas vāku.

94

Nodaļa 10 Problēmu risināšana

LVWW