HP LaserJet P2035 Printer series - Iztīriet 1. papīra devēja rulli

background image

Iztīriet 1. papīra devēja rulli

Ja iekārtai ir traucēta papīra ievilkšana no 1. papīra padeves, izpildiet šos norādījumus.

1.

Izslēdziet iekārtu, atvienojiet strāvas vadu un pagaidiet līdz iekārta atdziest.

2.

Nospiediet pogu, lai atvērtu drukas kasetnes vāku un pēc tam izņemiet drukas kasetni.

UZMANĪBU!

Nepieskarieties melnajam pārneses rullim iekārtas iekšpusē. Tam pieskaroties, jūs

varat sabojāt iekārtu.

UZMANĪBU!

Lai izvairītos no bojājumiem, nepakļaujiet drukas kasetni gaismas iedarbībai.

Pārklājiet to ar papīra lapu.

LVWW

Iekārtas tīrīšana

67

background image

3.

Paceliet devēja ruļļa vāku.

4.

Nospiediet divus melnos fiksatorus uz āru, kamēr ievilcējrullis tiek atbrīvots.

5.

Izņemiet devēja rulli no iekārtas.

68

Nodaļa 9 Iekārtas pārvaldība un apkope

LVWW

background image

6.

Viegli samitriniet ar ūdeni drāniņu bez plūksnām un noberziet rulli.

PIEZĪME

Neaiztieciet ruļļa virsmu ar pirkstiem.

7.

Ar sausu drāniņu bez plūksnām noslaukiet ievilcējrulli, lai notīrītu atmirkušos netīrumus.

8.

Ļaujiet ievilcējrullim pilnībā nožūt.

9.

Savietojiet abus melnos fiksatorus ar devēja ruļļa robiņiem un iespiediet devēja rulli tam
paredzētajā vietā, līdz abi fiksatori noklikšķ.

LVWW

Iekārtas tīrīšana

69

background image

10.

Aizveriet devēja ruļļa vāku.

11.

Ielieciet atpakaļ drukas kasetni un aizveriet drukas kasetnes vāku.

12.

Pievienojiet atpakaļ strāvas vadu un ieslēdziet iekārtu.

70

Nodaļa 9 Iekārtas pārvaldība un apkope

LVWW