HP LaserJet P2035 Printer series - Operētājsistēmā Macintosh drukājiet daudzas lappuses uz vienas papīra loksnes

background image

Operētājsistēmā Macintosh drukājiet daudzas lappuses uz vienas papīra loksnes

Var drukāt vairāk nekā vienu lappusi uz vienas papīra loksnes. Šis ir finansiāli izdevīgs melnraksta
lappušu drukāšanas veids.

1.

Izvēlnē File (Datne) noklikšķiniet Print (Drukāt).

2.

Izvēlieties draiveri.

3.

Atveriet izvēlni Layout (Izkārtojums).

4.

Izvēlnē Pages per Sheet (Lappuses uz vienas loksnes) izvēlieties lappušu numurus, ko vēlaties
drukāt uz vienas loksnes (1., 2., 4., 6., 9., vai 16.).

LVWW

Macintosh printera draivera funkciju izmantošana

23

background image

5.

Izvēlnē Layout Direction (Izkārtojuma virziens), izvēlieties lappušu secību un izvietojumu uz
loksnes.

6.

Izvēlnē Borders (Malas), izvēlieties malas veidu apkārt katrai lappusei loksnē.