HP LaserJet P2035 Printer series - Pašreizējā drukas darba apturēšana no lietojumprogrammatūras

background image

Pašreizējā drukas darba apturēšana no lietojumprogrammatūras

Pēc drukas darba nosūtīšanas ekrānā uz īsu brīdi parādās dialoglodziņš, kas ļauj atcelt drukas darbu.

Ja no programmatūras iekārtai ir nosūtīti vairāki pieprasījumi, iespējams, tie gaidīs drukas rindā
(piemēram, programmā Windows Print Manager (Windows drukas pārvaldnieks)). Norādījumus par to,
kā atcelt drukas pieprasījumu no datora, skatiet programmatūras dokumentācijā.

Ja drukas uzdevums gaida drukas uzdevumu rindā vai drukas spolētājā, dzēsiet uzdevumu tur.

1.

Windows XP un Windows Server 2003 (izmantojot noklusējuma starta izvēlnes
skatījumu):
Noklikšķiniet uz Start (Sākt), uz Settings (Iestatījumi) un tad noklikšķiniet uz Printers
and Faxes
(Printeri un faksi).

vai

Windows XP un Windows Server 2003 (izmantojot klasisko starta izvēlnes skatījumu):
Noklikšķiniet uz Start (Sākt), uz Settings (Iestatījumi) un tad noklikšķiniet uz Printers (Printeri).

vai

Windows Vista: Noklikšķiniet uz Start (Sākt), uz Control Panel (Vadības panelis) un pēc tam
kategorijā Hardware and Sound (Aparatūra un skaņa) noklikšķiniet uz Printer (Printeris).

2.

Printeru sarakstā veiciet dubultklikšķi uz šīs iekārtas nosaukuma, lai atvērtu drukas uzdevumu
rindu vai drukas spolētāju.

3.

Atlasiet drukas darbu, kuru vēlaties atcelt un nospiediet

Delete

(Dzēst).

50

Nodaļa 8 Drukas uzdevumi

LVWW