HP LaserJet P2035 Printer series Palīdzība

background image
background image
background image

HP LaserJet P2030 sērija Printeris

Lietošanas rokasgrāmata

background image

Autortiesības un licence

© 2008 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Reproducēšana, pielāgošana vai tulkošana
bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas ir
aizliegta, izņemot gadījumus, kad to atļauj
autortiesību likumi.

Šeit atrodamā informācija var tikt mainīta bez
iepriekšēja brīdinājuma.

Vienīgais servisa nodrošinājums HP precēm
un pakalpojumiem ir izklāstīts
ekspresservisa nodrošinājuma
paziņojumos, kas tiek piegādāti kopā ar šīm
precēm un pakalpojumiem. Nekas no šeit
rakstītā nevar tikt interpretēts kā papildus
servisa nodrošinājumu garantējošs faktors.
HP nav atbildīga nedz par šeit
sastopamajām tehniskajām vai
redakcionālajām kļūdām, nedz par
izlaidumiem.

Daļas numurs: CE461-90922

Edition 1, 10/2008

Informācija par preču zīmēm

Adobe

®

, Acrobat

®

un PostScript

®

ir Adobe

Systems Incorporated preču zīmes.

Intel® Core™ ir ASV un citās valstīs/
reģionos reģistrēta Intel Corporation preču
zīme.

Microsoft®, Windows® un Windows®XP ir
ASV reģistrētas Microsoft Corporation
tirdzniecības zīmes.

Windows Vista™ ir ASV un/vai citās valstīs
reģistrēta Microsoft Corporation
tirdzniecības zīme.

UNIX

®

ir The Open Group reģistrēta preču

zīme.

ENERGY STAR un ENERGY STAR zīme ir
ASV reģistrētas zīmes.

background image

Saturs

1 Pamatinformācija par iekārtu

Iekārtu salīdzinājums ............................................................................................................................ 2

HP LaserJet P2030 sērija modeļi ........................................................................................ 2

Iekārtas funkcijas .................................................................................................................................. 3
Iekārtas apskats ................................................................................................................................... 4

Skats no priekšpuses ........................................................................................................... 4
Skats no aizmugures ........................................................................................................... 4
Saskarnes porti .................................................................................................................... 5
Modeļa un sērijas numura uzlīmes atrašanās vieta ............................................................. 5

2 Vadības panelis

3 Programmatūra operētājsistēmai Windows

Atbalstītās Windows operētājsistēmas ............................................................................................... 10
Windows atbalstītie printera draiveri .................................................................................................. 11
Drukas iestatījumu prioritāte ............................................................................................................... 12
Izmainiet printera draivera Windows iestatījumus .............................................................................. 13
Programmatūras noņemšana sistēmā Windows ................................................................................ 14
Atbalstītās utilītas sistēmā Windows .................................................................................................. 15

Status Alerts (Stāvokļa brīdinājumu) lietojumprogramma .................................................. 15

Atbalstītās tīkla utilītas sistēmā Windows ........................................................................................... 16

Iegultā tīmekļa serveris ...................................................................................................... 16

Programmatūra citām operētājsistēmām ........................................................................................... 17

4 Iekārtas izmantošana sistēmā Macintosh

Programmatūra Macintosh sistēmā .................................................................................................... 20

Macintosh atbalstītās operētājsistēmas ............................................................................. 20
Nomainiet printera draivera Macintosh iestatījumus .......................................................... 20
Programmatūra Macintosh datoriem ................................................................................. 20

HP Printer Utility (Printera utilītprogramma) ...................................................... 20

HP Printer Utility atvēršana .............................................................. 21

Atbalstītās utilītprogrammas sistēmā Macintosh ............................................................... 21

Iegultā tīmekļa serveris ..................................................................................... 21

Macintosh printera draivera funkciju izmantošana ............................................................................. 22

LVWW

iii

background image

Drukāšana ......................................................................................................................... 22

Macintosh vidē izveidojiet un lietojiet drukāšanas sākumiestatījumus .............. 22
Pārveidojiet dokumentu izmērus vai drukājiet uz pielāgota papīra izmēra ....... 22
Drukājiet titullapu ............................................................................................... 22
Izmantojiet ūdenszīmes .................................................................................... 23
Operētājsistēmā Macintosh drukājiet daudzas lappuses uz vienas papīra
loksnes .............................................................................................................. 23
Drukāšana uz abām lapas pusēm (divpusējā drukāšana) ................................ 24
Izmantojiet izvēlni Services (Pakalpojumi) ........................................................ 24

5 Savienojamība

USB un paralēlie savienojumi ............................................................................................................ 26
Tīkla konfigurēšana ............................................................................................................................ 27

Atbalstītie tīkla protokoli ..................................................................................................... 27
Iekārtas instalēšana tīklā ................................................................................................... 28
Tīkla iekārtas konfigurēšana .............................................................................................. 28

Tīkla iestatījumu skatīšana vai mainīšana ........................................................ 28
Tīkla paroles iestatīšana vai mainīšana ........................................................... 29
IP adrese ........................................................................................................... 29

Saiknes ātruma iestatīšana .............................................................. 29

6 Papīrs un apdrukājamie materiāli

Papīra un drukas materiālu lietošana ................................................................................................. 32
Atbalstītais papīrs un apdrukājamā materiāla izmēri .......................................................................... 33
Pielāgoti papīra formāti ...................................................................................................................... 35
Atbalstītā papīra un apdrukājamā materiāla veidi .............................................................................. 36
Padeves un uztvērēja ietilpība ........................................................................................................... 37
Vadlīnijas par īpašu papīru un drukas materiāliem ............................................................................ 38
Ievietošana padevēs .......................................................................................................................... 39

Papīra orientācija ievietošanai padevēs ............................................................................ 39
1. padeve ........................................................................................................................... 39
2. padeve ........................................................................................................................... 40

Ielieciet A6 izmēra papīru .................................................................................. 40

Manuālā padeve ................................................................................................................ 41

Padevju konfigurēšana ....................................................................................................................... 42
Papīra izdrukas opciju izmantošana .................................................................................................. 43

Drukāšana uz augšējā (standarta) izdruku uztvērēja ........................................................ 43
Drukāšana no tiešās papīra izvades (aizmugures izvades) .............................................. 43

7 Iekārtas funkciju izmantošana

Ekonomiskais režīms ......................................................................................................................... 46
Klusais režīms .................................................................................................................................... 47

iv

LVWW

background image

8 Drukas uzdevumi

Drukas darba atcelšana ..................................................................................................................... 50

Pašreizējā drukas darba apturēšana no iekārtas vadības paneļa ..................................... 50
Pašreizējā drukas darba apturēšana no lietojumprogrammatūras .................................... 50

Windows printera draivera iespēju izmantošana ................................................................................ 51

Printera draivera atvēršana ............................................................................................... 51
Izmantojiet ātros iestatījumus ............................................................................................ 51
Papīra un kvalitātes opciju iestatīšana .............................................................................. 51
Efektu iestatīšana dokumentā ........................................................................................... 52
Iestatiet dokumenta pēcapdares opcijas ........................................................................... 52
Atbalsta un ierīces statusa informācijas saņemšana ......................................................... 54
Drukāšanas papildopciju iestatīšana ................................................................................. 54

9 Iekārtas pārvaldība un apkope

Informācijas lapu izdrukāšana ............................................................................................................ 56

Demonstrācijas lapa .......................................................................................................... 56
Konfigurācijas lapa ............................................................................................................ 56
Izejmateriālu stāvokļa informācijas lapa ............................................................................ 56

Tīkla iekārtas pārvaldīšana ................................................................................................................ 57

Iegultais Web serveris ....................................................................................................... 57

Iebūvētā tīkla servera atvēršana ....................................................................... 57
Informācija cilne ................................................................................................ 57
Zīmne Settings (Iestatījumi) .............................................................................. 58
Zīmne Networking (Tīklošana) .......................................................................... 58
Saites ................................................................................................................ 58

Aizsargājiet iegulto Web serveri ........................................................................................ 58

Bloķēt iekārtu ...................................................................................................................................... 59
Materiālu pārvaldība ........................................................................................................................... 60

Materiālu kalpošanas laiks ................................................................................................. 60
Drukas kasetnes pārvaldība .............................................................................................. 60

Drukas kasetņu uzglabāšana ............................................................................ 60
Izmantojiet oriģinālās HP drukas kasetnes ....................................................... 60
HP politika saistībā ar kasetnēm, kas nav oriģinālās HP drukas kasetnes ....... 60
Drukas kasetnes autentifikācija ......................................................................... 60
HP viltojumu uzticības tālrunis un tīmekļa vietne .............................................. 60

Materiālu un detaļu nomaiņa ............................................................................................................. 62

Norādījumi par materiālu nomaiņu ..................................................................................... 62
Tonera izlīdzināšana .......................................................................................................... 62
Drukas kasetņu nomaiņa ................................................................................................... 63

Iekārtas tīrīšana .................................................................................................................................. 65

Drukas kasetnes vietas tīrīšana ......................................................................................... 65
Iztīriet papīra ceļu .............................................................................................................. 66
Iztīriet 1. papīra devēja rulli ................................................................................................ 67

LVWW

v

background image

Iztīriet 2. papīra padeves devēja rulli ................................................................................. 71

10 Problēmu risināšana

Vispārēju problēmu risinājums ........................................................................................................... 76

Traucējummeklēšanas pārbaužu saraksts ........................................................................ 76
Faktori, kas ietekmē iekārtas veiktspēju ............................................................................ 77

Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana ..................................................................................................... 78
Statusa indikatori ................................................................................................................................ 79
Statusa brīdinājuma ziņojumi ............................................................................................................. 85
Materiāla iestrēgšana ......................................................................................................................... 87

Izplatītākie iestrēguša papīra iemesli ................................................................................. 87
Iestrēguma vietas .............................................................................................................. 87
Izņemiet iestrēgušo apdrukājamo materiālu ...................................................................... 88

Iekšējās zonas .................................................................................................. 88

Drukas kasetnes zona un papīra ceļš .............................................. 88

Papīra padeves ................................................................................................. 90

1. padeve .......................................................................................... 90
2. padeve .......................................................................................... 91

Izdruku uztvērēji ................................................................................................ 93

Drukas kvalitātes problēmu risināšana ............................................................................................... 95

Izdruku kvalitātes problēmas, kas saistītas ar papīru ........................................................ 95
Izdruku kvalitātes problēmas, kas saistītas ar vidi ............................................................. 95
Izdruku kvalitātes problēmas, kas saistītas ar iestrēgušu papīru ...................................... 95
Pielāgojiet drukas blīvumu ................................................................................................. 95
Attēlu defektu piemēri ........................................................................................................ 96

Gaiša vai izbālējusi druka ................................................................................. 96
Tonera plankumi ............................................................................................... 96
Nepilnības ......................................................................................................... 97
Vertikālas līnijas ................................................................................................ 97
Pelēks fons ........................................................................................................ 97
Izsmērēts toneris ............................................................................................... 97
Toneris nobirst .................................................................................................. 98
Vertikāli defekti, kas atkārtojas .......................................................................... 98
Nepareizas formas rakstzīmes .......................................................................... 98
Šķība izdruka .................................................................................................... 98
Lapa sarullējas vai ir viļņaina ............................................................................ 99
Krunkojumi vai burzījumi ................................................................................... 99
Izplūdušas rakstzīmju kontūras ......................................................................... 99

Veiktspējas problēmu risināšana ...................................................................................................... 100
Savienojamības problēmu risinājums ............................................................................................... 101

Tiešā savienojuma problēmu risināšana ......................................................................... 101
Tīkla problēmu risināšana ................................................................................................ 101

Izplatītāko Windows problēmu risinājums ....................................................................................... 103

vi

LVWW

background image

Visizplatītāko Macintosh problēmu risinājums .................................................................................. 104
Linux problēmu risināšana ............................................................................................................... 107

Pielikums A Materiāli un piederumi

Daļu, piederumu un izejmateriālu pasūtināšana .............................................................................. 110

Pasūtināšana tieši no HP ................................................................................................. 110
Pasūtināšana pie atbalsta un pakalpojumu sniedzējiem ................................................. 110

Detaļu numuri ................................................................................................................................... 111

Drukas kasetnes .............................................................................................................. 111
Kabeļi un saskarnes ........................................................................................................ 111

Pielikums B Apkalpošana un atbalsts

Hewlett-Packard paziņojums par ierobežoto garantiju ..................................................................... 114
Paziņojums par drukas kasetņu ierobežoto garantiju ....................................................................... 116
Galalietotāja licences līgums ............................................................................................................ 117
Klientu veikta remonta garantija ....................................................................................................... 119
Klientu atbalsts ................................................................................................................................. 120
HP apkopes līgumi ........................................................................................................................... 121

Izsaukuma apkalpošanas līgumi ...................................................................................... 121

Apkalpošana nākamajā dienā pēc izsaukuma ................................................ 121
Iknedēļas (lielapjoma) izsaukuma apkalpošana .............................................. 121

Izstrādājuma atkārtota iepakošana .................................................................................. 121
Paplašinātā garantija ....................................................................................................... 121

Pielikums C Specifikācijas

Fizisko lielumu specifikācija ............................................................................................................. 124
Strāvas patēriņš un akustiskā emisija .............................................................................................. 125
Darba vide ........................................................................................................................................ 126

Pielikums D Reglamentējoša informācija

FCC noteikumi .................................................................................................................................. 128
Iekārtas vides aizsardzības programma ........................................................................................... 129

Vides aizsardzība ............................................................................................................ 129
Ozona izdalīšanās ........................................................................................................... 129
Enerģijas patēriņš ............................................................................................................ 129
Tonera patēriņš ................................................................................................................ 129
Papīra izmantošana ......................................................................................................... 129
Plastmasa ........................................................................................................................ 129
HP LaserJet drukas izejmateriāli ..................................................................................... 129
Atgriešanas un otrreizējās pārstrādes norādījumi ........................................................... 130

ASV un Puertoriko ........................................................................................... 130

Vairāki nododami objekti (vairāk par vienu kasetni) ....................... 130
Vienas kasetnes atgriešana ........................................................... 130

LVWW

vii

background image

Transportēšana .............................................................................. 130

Nodošana ārpus ASV ...................................................................................... 130

Papīrs .............................................................................................................................. 131
Materiālu ierobežojumi ..................................................................................................... 131
Atbrīvošanās no nevajadzīgā aprīkojuma Eiropas Savienības mājsaimniecībās ............ 131
Materiālu drošības datu lapa (MSDS) .............................................................................. 131
Papildu informācija .......................................................................................................... 131

Paziņojums par atbilstību ................................................................................................................. 132

Paziņojums par atbilstību ................................................................................................. 132

Drošības paziņojumi ......................................................................................................................... 133

Lāzera drošība ................................................................................................................. 133
Kanādas DOC noteikumi ................................................................................................. 133
VCCI paziņojums (Japāna) .............................................................................................. 133
Paziņojums par strāvas vadu (Japāna) ........................................................................... 133
EMI paziņojums (Koreja) ................................................................................................. 133
Lāzera paziņojums Somijai .............................................................................................. 133
Vielu tabula (Ķīna) ........................................................................................................... 135

Alfabētiskais rādītājs ...................................................................................................................................... 137

viii

LVWW

background image

1