HP LaserJet P2035 Printer series - „EconoMode“

background image

„EconoMode“

Šis gaminys turi parinktį „EconoMode“, skirtą dokumentų juodraščiams spausdinti. „EconoMode“
naudojimas gali sumažinti dažomųjų miltelių sunaudojimą ir puslapio spausdinimo kainą. Tačiau
„EconoMode“ naudojimas gali sumažinti spausdinimo kokybę.

HP nerekomenduoja naudoti „EconoMode“ visą laiką. Jei režimas „EconoMode“ yra naudojamas visą
laiką, tikėtina, kad spausdinimo kasetės mechaninės dalys susidėvės dar nesibaigus dažams. Jei
spausdinimo kokybė dėl to blogėja, teks pakeisti spausdinimo kasetę, net jei dažai joje ir nėra pasibaigę.

Įjunkite arba išjunkite „EconoMode“ šiais būdais:

Įdėtajame tinklo serveryje (tik tinklo modelis) atidarykite skirtuką Settings (nustatymai) ir pasirinkite
parinktį PCL Settings (PCL nustatymai).

„Windows“ spausdintuvo tvarkyklėje atidarykite skirtuką Paper/Quality (popierius / kokybė) ir
pasirinkite parinktį EconoMode.

„Macintosh“ spausdintuvo tvarkyklėje parinkite išskleidžiamąjį meniu Print Quality (spausdinimo
kokybė).

48

7 skyrius Spausdintuvo funkcijų naudojimas

LTWW