HP LaserJet P2035 Printer series - Popieriaus ir kokybės parinkčių nustatymas

background image

Popieriaus ir kokybės parinkčių nustatymas

Norėdami atlikti šias užduotis, atidarykite spausdintuvo tvarkyklę ir spustelėkite skirtuką Paper/
Quality
(popierius / kokybė).

Kaip

Atliktini veiksmai

Pasirinkti popieriaus dydį

Pasirinkite dydį ir išskleidžiamojo sąrašo Size is (dydis).

Pasirinkti pasirinktinį popieriaus dydį

a) Spustelėkite Custom (pasirinktinis). Atidaromas dialogo
langas Custom Paper Size (pasirinktinis popieriaus dydis).
b) Įveskite pasirinktinio dydžio pavadinimą, nurodykite
matmenis ir spustelėkite OK (gerai).

Pasirinkti popieriaus šaltinį

Pasirinkite dėklą iš išskleidžiamojo sąrašo Source is (šaltinis).

Pasirinkti popieriaus tipą

Pasirinkite tipą iš išskleidžiamojo sąrašo Type is (tipas).

Viršelius spausdinti ant kitokio popieriaus

Pirmą ir paskutinį puslapį spausdinti ant kitokio popieriaus

a) Laukelyje Paper Options (popieriaus pasirinkimas)
spustelėkite Use Different Paper/Covers (naudokite kitokį
popierių / viršelius). b) Parinkite tuščio, išankstinės formos,
priekinio, galinio arba abiejų viršelių spausdinimo parinktį.
Arba, parinkite pirmo ir paskutinio puslapio spausdinimą ant
skirtingo popieriaus. c) Iš išskleidžiamųjų sąrašų Source is
(šaltinis) ir Type is (tipas) pasirinkite parinktis. d) Spustelėkite
OK (gerai).

LTWW

„Windows“ spausdintuvo tvarkyklės funkcijų naudojimas

53

background image

Kaip

Atliktini veiksmai

Koreguoti spausdinamų vaizdų skyrą

Srityje Print Quality (spausdinimo kokybė) pasirinkite parinktį
iš išskleidžiamojo sąrašo. Informacijos apie visas esamas
parinktis rasite spausdintuvo tvarkyklės internetiniame žinyne.

Pasirinkti spausdinimą juodraščio kokybe

Srityje Print Quality (spausdinimo kokybė) spustelėkite
EconoMode (taupymo režimas).