HP LaserJet P2035 Printer series - Parinkite dokumento užbaigimo parinktis

background image

Parinkite dokumento užbaigimo parinktis

Norėdami atlikti šias užduotis, atidarykite spausdintuvo tvarkyklę ir spustelėkite skirtuką Finishing
(užbaigimas).

Kaip

Atliktini veiksmai

Spausdinimas ant abiejų pusių (dupleksu) per viršutinį
išvedimo skyrių

1.

Spustelėkite Print On Both Sides (Manually)
(spausdinti ant abiejų pusių (rankiniu būdu). Jei
dokumentą norite susegti per viršutinį kraštą, spustelėkite
Flip Pages Up (apversti puslapius aukštyn).

54

8 skyrius Spausdinimo užduotys

LTWW

background image

Kaip

Atliktini veiksmai

2.

Uždarykite tiesioginės išvesties dureles.

3.

Vieną dokumento pusę spausdinkite 1 dėkle.

4.

Išspausdinę vieną pusę, likusį popierių išimkite iš 1 dėklo
ir padėkite į šalį, kol nebaigsite rankinio dvipusio
spausdinimo užduoties.

5.

Sudėkite išspausdintus lapus į pluoštą ir sulyginkite jo
kraštus.

LTWW

„Windows“ spausdintuvo tvarkyklės funkcijų naudojimas

55

background image

Kaip

Atliktini veiksmai

6.

Pluoštą vėl įdėkite į 1 dėklą taip, kad išspausdinta pusė
būtų nukreipta žemyn, o priekinis kraštas – į
spausdintuvą.

7.

Norėdami spausdinti antrą pusę, spustelėkite mygtuką

Vykdyti

.

Lankstinuko spausdinimas

a) Spustelėkite Print on both sides (spausdinti ant abiejų
pusių). b) Išskleidžiamajame sąraše Booklet Printing
(lankstinukų spausdinimas) parinkite Left Edge Binding
(kairiojo krašto įrišimas) arba Right Edge Binding (dešiniojo
krašto įrišimas). Parinktis Pages per Sheet (puslapiai lape)
automatiškai pasikeičia į 2 Pages per Sheet (2 puslapiai lape).

Spausdinti kelis puslapius lape

a) Iš išskleidžiamojo sąrašo Pages per Sheet (puslapiai lape)
parinkite puslapių skaičių lape. b) Parinkite tinkamas parinktis
Print Page Borders (spausdinti puslapio rėmelius), Page
Order
(puslapių tvarka) ir Orientation (orientacija).

Pasirinkti puslapio padėtį

a) Srityje Orientation (padėtis) spustelėkite Portrait
(vertikalus) arba Landscape (horizontalus). b) Norėdami
spausdinti puslapio vaizdą atvirkščiai, spustelėkite Rotate by
180 degrees
(pasukti 180 laipsnių).